Home
Poljoprivreda

Kontakt

Pictor®

Fungicidi

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Prednosti primene

- Pictor® je nezamenljiv u zaštiti uljane repice i suncokreta od bolesti zahvaljujući kombinaciji dve aktivne materije koje se izvrsno međusobno dopunjuju.

Opšte informacije

Naziv Pictor®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 200 g/l Dimoxystrobin, 200 g/l Boskalid
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda

Način primene i količina tečnosti je sledeći: prskanje ili orošavanje uz utrošak 400 I/ha tečnosti za traktorsko tretiranje, a 70-80 I/ha za avio tretiranje.

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Ne sme se mešati sa prepartima na bazi malationa, endosulfana i hlorpirifosa.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela trulež 0,3 - 0,5 l/ha pre i posle cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Suva trulež korena i rak stabljike 0,3 - 0,5 l/ha pre i posle cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela trulež 0,3 - 0,5 l/ha preventivno, pre pojave uslova za zaražavanje. Prvo tretiranje tokom fenofaze butona, drugo tretiranje u fenofazi punog cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Suva trulež korena i rak stabljike 0,3 - 0,5 l/ha preventivno, pre pojave uslova za zaražavanje. Prvo tretiranje tokom fenofaze butona, drugo tretiranje u fenofazi punog cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Top