Home
Poljoprivreda

Kumulus® DF

Fungicidi

Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem.

Prednosti primene

- upotreba preparata Kumulus® DF pruža brojne prednosti zbog svoje formulacije u obliku vodotopivih granula.

- lako i brzo se rastvara u vodi, nema prašine

- nema taloženja u prskalici zbog visokog kvaliteta koloida

- nema zapušavanja dizni. Ne stvara penu

- Ispunjava ekološke zahteve. Nije štetan za pčele

- nema ožegotina na lišcu i lastarima

Opšte informacije

Naziv Kumulus® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 800 g/kg Sumpor
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Tretiranje se izvodi na temperaturama od 18 - 28˚C.

Tretiranje na temperaturama nižim od 16˚C preparat deluje slabije, zbog manje isparljivosti sumpora.

Preparati na bazi sumpora su nedovoljno efikasni kada je intenzivnija zaraza pepelnicom na bobicama.

Može se mešati sa preparatima na bazi bakar-oksihlorida, kod primene u vinovoj lozi uz uslov da pH mešavine ostane neutralna. Ne sme se mešati sa preparatima jako alkalne i jako kisele realkcije

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Prava plesan jabuke 0,3 - 0,5% Tretman izvršiti pre cvetanja (BBCH 51-59) u koncentraciji od 0,3%, a posle cvetanja (BBCH 67) u koncentraciji 0,3%-0,5%. Četiri puta na istoj površini u alternativnoj primeni sa drugim preparatima
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Parazitna gljiva (Fulvia fulva) 0,3 - 0,5% Za preventivni tretman preporučujemo koncentraciju od 0,3%, a pri tretmanima u vreme pojave bolesti koncentraciju 0,3%-0,5%. Četiri puta na istoj površini u alternativnoj primeni sa drugim preparatima
Top