Home
Poljoprivreda

Fastac® 10 EC

Insekticidi

Prednosti primene

  • Uspešan protiv insekata rezistentnih na druge insekticide
  • Ispoljava repelentno i "antifeeding" delovanje
  • Ne ispoljava fitotoksičnost u preporučenim dozama
  • Duže deluje nego klasični insekticidi
  • Visoko otporan na spiranje kišom
  • Niske doze umanjuju zagađenost okoline
  • Neznatno opasan za vrste koje nisu objekat tretiranja

Detalji

Naziv Fastac® 10 EC
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 100 g/l Alfa-ciprmetrin
Napomene

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primene preparata u šumarstvu je dozvoljena samo u slučaju da ne postoji mogućnost za primenu bioloških preparata, odnosno u slučaju da preti ponovna defolijacija, nepovoljni vremenski uslovi za primenu bioloških preparata i sl.

Primenu preparata za suzbijanje lisnih vašiju, jabukinog smotavca i grožđanih moljaca treba izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima na kojima nije utvrđena rezistentnost na alfa-cipermetrin i ostale insekticide iz grupe piretroida.

Na tretirane površine ne puštati pčele najmanje dva sata posle primene (dok se depozit preparata ne osuši).

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti, ne primenjivati alternativno preparate na bazi ma kog drugog insekticida iz grupe piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Tretirnanje iz vazduhoplova je dozvoljeno u zasadima jabuke, kruške, breskve, vinove loze i u usevu uljane repice (do početka cvetanja), pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 200m od vodozaštitnih zona i voda (vodotokova, jezera, izvorišta voda), brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s, rubne zone (200-500m) se moraju tretirati sa zemlje uz utrošak vode od 30-50 l/ha

Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

Beli kupus

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Kupusov moljac 0,08 - 0,12 l/ha Kada se primete prve gusenice Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 28 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Breskvin smotavac 0,01 - 0,015% pre ubušivanja gusenice u plodove i lastare Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, 14 ( u danima)
Dudovac 0,01 - 0,015% na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi 14(u danima): (u zatvorenom prostoru)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Dudovac 0,01 - 0,018% na početku piljenja prvih gusenica. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Jabukin smotavac 0,01 - 0,018% 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Pepeljasta vaš 0,01 - 0,018% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela leptirasta vaš 0,02 - 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 14 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Brašnasta kruškina vaš 0,01 - 0,02% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški 14 (u danima)
Crna vaš kruške 0,01 - 0,02% na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški 14 (u danima)
Dudovac 0,01 - 0,02% na početku piljenja prvih gusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Repičina lisna osa 0,1 l/ha Za osu: u vreme masovne pojave pagusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 42 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Žuti grozdov smotavac 0,012 - 0,015% Po piljenju prvih gusenica, a pre ubušivanja Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u vinovoj lozi, 21 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela leptirasta vaš 0,02 - 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Tripsi 0,012 - 0,018% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Naziv Fastac® 10 EC
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 100 g/l Alfa-ciprmetrin
Napomene

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primene preparata u šumarstvu je dozvoljena samo u slučaju da ne postoji mogućnost za primenu bioloških preparata, odnosno u slučaju da preti ponovna defolijacija, nepovoljni vremenski uslovi za primenu bioloških preparata i sl.

Primenu preparata za suzbijanje lisnih vašiju, jabukinog smotavca i grožđanih moljaca treba izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima na kojima nije utvrđena rezistentnost na alfa-cipermetrin i ostale insekticide iz grupe piretroida.

Na tretirane površine ne puštati pčele najmanje dva sata posle primene (dok se depozit preparata ne osuši).

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti, ne primenjivati alternativno preparate na bazi ma kog drugog insekticida iz grupe piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Tretirnanje iz vazduhoplova je dozvoljeno u zasadima jabuke, kruške, breskve, vinove loze i u usevu uljane repice (do početka cvetanja), pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 200m od vodozaštitnih zona i voda (vodotokova, jezera, izvorišta voda), brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s, rubne zone (200-500m) se moraju tretirati sa zemlje uz utrošak vode od 30-50 l/ha

Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Kupusov moljac 0,08 - 0,12 l/ha Kada se primete prve gusenice Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 28 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Breskvin smotavac 0,01 - 0,015% pre ubušivanja gusenice u plodove i lastare Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, 14 ( u danima)
Dudovac 0,01 - 0,015% na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi 14(u danima): (u zatvorenom prostoru)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Dudovac 0,01 - 0,018% na početku piljenja prvih gusenica. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Jabukin smotavac 0,01 - 0,018% 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Pepeljasta vaš 0,01 - 0,018% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela leptirasta vaš 0,02 - 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 14 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Brašnasta kruškina vaš 0,01 - 0,02% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški 14 (u danima)
Crna vaš kruške 0,01 - 0,02% na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški 14 (u danima)
Dudovac 0,01 - 0,02% na početku piljenja prvih gusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Repičina lisna osa 0,1 l/ha Za osu: u vreme masovne pojave pagusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 42 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Žuti grozdov smotavac 0,012 - 0,015% Po piljenju prvih gusenica, a pre ubušivanja Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u vinovoj lozi, 21 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela leptirasta vaš 0,02 - 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Tripsi 0,012 - 0,018% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Bezbednosni list Bezbednosni list
Brošura Brošura
Top