Fastac® 10 EC
Insekticidi

Fastac® 10 EC

Insekticidi

Prednosti primene

  • Uspešan protiv insekata rezistentnih na druge insekticide
  • Ispoljava repelentno i "antifeeding" delovanje
  • Ne ispoljava fitotoksičnost u preporučenim dozama
  • Duže deluje nego klasični insekticidi
  • Visoko otporan na spiranje kišom
  • Niske doze umanjuju zagađenost okoline
  • Neznatno opasan za vrste koje nisu objekat tretiranja

Detalji

Specifikacije:

Naziv Fastac® 10 EC
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 100 g/l Alfa-ciprmetrin
Napomene

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Način delovanja

Primene preparata u šumarstvu je dozvoljena samo u slučaju da ne postoji mogućnost za primenu bioloških preparata, odnosno u slučaju da preti ponovna defolijacija, nepovoljni vremenski uslovi za primenu bioloških preparata i sl.

Primenu preparata za suzbijanje lisnih vašiju, jabukinog smotavca i grožđanih moljaca treba izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima na kojima nije utvrđena rezistentnost na alfa-cipermetrin i ostale insekticide iz grupe piretroida.

Na tretirane površine ne puštati pčele najmanje dva sata posle primene (dok se depozit preparata ne osuši).

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti, ne primenjivati alternativno preparate na bazi ma kog drugog insekticida iz grupe piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Tretirnanje iz vazduhoplova je dozvoljeno u zasadima jabuke, kruške, breskve, vinove loze i u usevu uljane repice (do početka cvetanja), pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 200m od vodozaštitnih zona i voda (vodotokova, jezera, izvorišta voda), brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s, rubne zone (200-500m) se moraju tretirati sa zemlje uz utrošak vode od 30-50 l/ha

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

Kupusov moljac
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,08 - 0,12 l/ha Kada se primete prve gusenice Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 28 (u danima)
Breskvin smotavac
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,015% pre ubušivanja gusenice u plodove i lastare Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, 14 ( u danima)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,015% na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi 14(u danima): (u zatvorenom prostoru)
Dudovac
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,018% na početku piljenja prvih gusenica. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,018% 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,018% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci 14 (u danima)
Bela leptirasta vaš
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,02 - 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 14 (u danima)
Brašnasta kruškina vaš
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,02% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški 14 (u danima)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,02% na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški 14 (u danima)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,01 - 0,02% na početku piljenja prvih gusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje -
Repičina lisna osa
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,1 l/ha Za osu: u vreme masovne pojave pagusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje 42 (u danima)
Žuti grozdov smotavac
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,012 - 0,015% Po piljenju prvih gusenica, a pre ubušivanja Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u vinovoj lozi, 21 (u danima)
Bela leptirasta vaš
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,02 - 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje -
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,012 - 0,018% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje -

Specifikacije:

Naziv Fastac® 10 EC
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 100 g/l Alfa-ciprmetrin
Napomene

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Način delovanja

Primene preparata u šumarstvu je dozvoljena samo u slučaju da ne postoji mogućnost za primenu bioloških preparata, odnosno u slučaju da preti ponovna defolijacija, nepovoljni vremenski uslovi za primenu bioloških preparata i sl.

Primenu preparata za suzbijanje lisnih vašiju, jabukinog smotavca i grožđanih moljaca treba izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima na kojima nije utvrđena rezistentnost na alfa-cipermetrin i ostale insekticide iz grupe piretroida.

Na tretirane površine ne puštati pčele najmanje dva sata posle primene (dok se depozit preparata ne osuši).

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti, ne primenjivati alternativno preparate na bazi ma kog drugog insekticida iz grupe piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Tretirnanje iz vazduhoplova je dozvoljeno u zasadima jabuke, kruške, breskve, vinove loze i u usevu uljane repice (do početka cvetanja), pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 200m od vodozaštitnih zona i voda (vodotokova, jezera, izvorišta voda), brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s, rubne zone (200-500m) se moraju tretirati sa zemlje uz utrošak vode od 30-50 l/ha

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

Back
Beli kupus - Kupusov moljac
Količina primene
0,08 - 0,12 l/ha
Vreme primene
Kada se primete prve gusenice
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Karenca
28 (u danima)
Back
Breskva - Breskvin smotavac
Količina primene
0,01 - 0,015%
Vreme primene
pre ubušivanja gusenice u plodove i lastare
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi,
Karenca
14 ( u danima)
Količina primene
0,01 - 0,015%
Vreme primene
na početku piljenja prvih gusenica
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi
Karenca
14(u danima): (u zatvorenom prostoru)
Back
Jabuka - Dudovac
Količina primene
0,01 - 0,018%
Vreme primene
na početku piljenja prvih gusenica.
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Karenca
14 (u danima)
Količina primene
0,01 - 0,018%
Vreme primene
5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Karenca
14 (u danima)
Količina primene
0,01 - 0,018%
Vreme primene
na početku formiranja prvih kolonija.
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Karenca
14 (u danima)
Back
Krastavac - Bela leptirasta vaš
Količina primene
0,02 - 0,025%
Vreme primene
Kada se primete prva imaga
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Karenca
14 (u danima)
Back
Kruška - Brašnasta kruškina vaš
Količina primene
0,01 - 0,02%
Vreme primene
na početku formiranja prvih kolonija.
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški
Karenca
14 (u danima)
Količina primene
0,01 - 0,02%
Vreme primene
na početku formiranja prvih kolonija
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški
Karenca
14 (u danima)
Količina primene
0,01 - 0,02%
Vreme primene
na početku piljenja prvih gusenica
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Karenca
-
Back
Repica/repa - Repičina lisna osa
Količina primene
0,1 l/ha
Vreme primene
Za osu: u vreme masovne pojave pagusenica
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Karenca
42 (u danima)
Back
Vinova loza - Žuti grozdov smotavac
Količina primene
0,012 - 0,015%
Vreme primene
Po piljenju prvih gusenica, a pre ubušivanja
Broj primena
Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u vinovoj lozi,
Karenca
21 (u danima)
Back
Višegodišnje biljke - Bela leptirasta vaš
Količina primene
0,02 - 0,025%
Vreme primene
Kada se primete prva imaga
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Karenca
-
Količina primene
0,012 - 0,018%
Vreme primene
Kada se primete prva imaga
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Karenca
-
Top