Home
Poljoprivreda

Osiris®

Osiguranje prinosa i kvaliteta

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

Prednosti primene

  • Bez konkurencije u suzbijanju bolesti klasa
  • Premium zaštita od Fusarium spp. i Septoria nodorum zahvaljujući jedinstvenoj pokrovnosti i sposobnosti prodiranja između plevica
  • Odličan u suzbijanju najznačajnijih bolesti lista

Detalji

Naziv Osiris®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 27,5 g/l metkonazol, 37,5 g/l epoksikonazol

Može se mešati sa većinom fungicida, herbicida i regulatorima porasta.

Jara pšenica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 1,5 - 2,5 l/ha Kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita ili 2-3 dana po sticanju uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Pepelnica pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Siva pegavost klasa pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 1,5 - 2,5 l/ha Po pojavi i širenju simptoma Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica ječma 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Naziv Osiris®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 27,5 g/l metkonazol, 37,5 g/l epoksikonazol

Može se mešati sa većinom fungicida, herbicida i regulatorima porasta.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 1,5 - 2,5 l/ha Kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita ili 2-3 dana po sticanju uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Pepelnica pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Siva pegavost klasa pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 1,5 - 2,5 l/ha Po pojavi i širenju simptoma Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica ječma 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda

Zašto Osiris®?

Top