Home
Poljoprivreda

Osiris®

Osiguranje prinosa i kvaliteta

Prednosti primene

1. bez konkurencije u suzbijanju bolesti klasa

2. premium zaštita od Fusarium spp. i Septoria nodorum zahvaljujući jedinstvenoj pokrovnosti i sposobnosti prodiranja između plevica

3. odličan u suzbijanju najznačajnijih bolesti lista

Opšte informacije

Naziv Osiris®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 37,5 g/l epoksikonazol, 27,5 g/l metkonazol

Može se mešati sa većinom fungicida, herbicida i regulatorima porasta.

Jara pšenica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna rđa 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita ili 2-3 dana po sticanju uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Fusarium, vrste 1,5 - 2,5 l/ha Kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Pepelnica pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Siva pegavost klasa pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 1,5 - 2,5 l/ha Kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica ječma 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Top