Home
Poljoprivreda

Cabrio® Top

Fungicidi

Prednosti primene

- odlično deluje protiv prouzrokovača plamenjače i pepelnice vinove loze.

- obezbeduje podjednako dobru zaštitu i lista i grozda vinove loze. Preparat ima dugo rezidualno delovanje

- nema opasnosti od spiranja kišom. Nema fitotoksičnosti na listu i grozdu.

- nema negativnog uticaja na fermentaciju i ukus grožđa i vina

- odlična selektivnost na sve testirane sorte vinove loze

Opšte informacije

Naziv Cabrio® Top
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 50 g/kg Pyraclostrobin, 550 g/kg Metiram

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne sme se mešati sa uljanim preparatima i insekticidima na bazi dimetoata, malationa i hlorpirifosa.

Vinsko grožđe

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica 1,5 - 2,0 kg/ha Tretiranje se obavlja od faze pre cvetanja (BBCH 11-19) do početka sazrevanja bobica (BBCH 81-83) u intervalu od 12 do 14 dana. U slučaju visokog infektivnog potencijala i izrazito povoljnih uslova za širenje plamenjače interval bi trebalo skratiti na 7 do 10 dana. Tri do četiri puta u toku godine na istoj površini
Plamenjača vinove loze 1,5 - 2,0 kg/ha Tretiranje se obavlja od faze pre cvetanja (BBCH 11-19) do početka sazrevanja bobica (BBCH 81-83) u intervalu od 12 do 14 dana. U slučaju visokog infektivnog potencijala i izrazito povoljnih uslova za širenje plamenjače interval bi trebalo skratiti na 7 do 10 dana. Tri do četiri puta u toku godine na istoj površini
Top