Home
Poljoprivreda

Kontakt

Bellis®

Fungicidi

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

Prednosti primene

- širok spektar delovanja na prouzrokovače bolesti

- povoljne ekotoksikološke karakteristike

- pozitivan efekat na celokupan razvoj biljke

Opšte informacije

Naziv Bellis®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 128 g/kg Pyraclostrobin, 252 g/kg Boskalid
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda 250g
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda 1kg_prednja strana
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda 1kg_poslednja strana
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Bellis® se primenjuje tokom vegetacije i to preventivno, pre sticanja uslova za zarazu. Kod kasnije primene preparata (pred berbu) postiže se smanjenje pojave tru leži plodova u skladištu, koju izazivaju patogeni kao što su: Stemphylium vesicarium, Penicilium spp., Botrytis cinerea, Monilia spp., Gleosporium spp.

Bellis se bez problema meša sa većinom insekticida i fungicida, sa izuzetkom preparata na bazi flufenoksurona..

Bellis ne sme da se meša sa izuzetno alkalnim preparatima.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Prava plesan jabuke 0.8 kg/ha Tokom vegetacije i tokom zrenja preventivno Najviše tri puta u toku godine, uključujući i primenu i drugih QoI - fungicida
Top