Home
Poljoprivreda

ECO PACK

Jednostavnija i sigurnija primena sredstava za zaštitu bilja

ECO PACK omogućava bezbedno rukovanje sredstvima za zaštitu bilja - nema rizika od kontakta sa pesticidima

Specijalni zatvarač

Samo odvrnite zatvarač i prionite na posao.

Nema više potrebe da uklanjate zaštitnu foliju.

Olakšano sipanje pesticida

Drška na boci se lako okreće oko otvora, a reljefna površina boce onemogućava klizanje iste iz ruku

Time je omogućena veoma laka manipulacija ambalažom

Nema prosipanja tečnosti sa strane

Otvor boce se nalazi na samoj sredini, te se sipanje tečnosti odvija bez opasnog kapanja i prskanja sa strane

Potpuno iskorišćenje sadržine iz boce

Novo dizajnirane ECO boce BASF-a se potpuno isprazne - do poslednje kapi!

ECO boce se potpuno i lako ispiraju!

Brz pristup ECO PACK Info materijalu

Brošura ECO Pack

Top