Home
Poljoprivreda

Registracija za BASF obaveštenja

Prijavite se kako biste primali naša obaveštenja i ostanite u toku

Želimo da ostanemo Vaši partneri od poverenja kada novi evropski Zakon o zaštiti podataka stupi na snagu. Želimo da nastavimo da Vas obaveštavamo o našim proizvodima, novim dostignućima, trendovima, aplikacijama, kampanjama i događajima na prilagođen način. Hvala Vam što verujte u nas i dajete nam svoj pristanak kako bismo uspešno ostvarili partnerstvo u digitalnoj eri.

Lični podaci

Kako naše obaveštenje sadrži personalizovane informacije i informacije koje su relevantne na lokalnom, potrebni su nam vaše ime, poštanski broj i grad.

Za dodatne poštanske informacije:

Za dodatni telefonski kontakt:

Želeo bih primiti informacije o: regionalnim savetima, BASF događajima, održivoj poljoprivredi kao i o proizvodima i uslugama

Profesionalne informacije

INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Zaštita podataka o ličnosti je od izuzetnog značaja za društvo BASF SE (u daljem tekstu: „mi“). U nastavku teksta želeli bismo da Vas obavestimo o korišćenju podataka o ličnosti u slučaju da se prijavite za primanje novosti i obaveštenja. Dodatne informacije o podacima o ličnosti koje prikupljamo kada posetite našu internet stranicu možete pronaći u Pravilniku o zaštiti podataka društva BASF.

Ko je rukovalac podacima?

Aleksandra Haug

Službenik EU za zaštitu podataka

67056 Ludvigshafen

+49 (0) 621 60-0

Adresa e-pošte: data-protection@basf.com

Ko je službenik za zaštitu podataka kom mogu da se obratim?

Naš službenik za zaštitu podataka je gospodin Ralf Herold. Našeg službenika za zaštitu podataka možete se obratiti na mejl: ralf.herold@basf.com. Koje kategorije podataka o ličnosti se obrađuju i kako ih prikupljamo? Ako se prijavite za primanje vesti i obaveštenja, to su podaci o ličnosti koje smo tražili u obrascu za prijavu. Ove podatke ličnosti prikupljamo neposredno od Vas prilikom prijave. Kada posetite našu internet stranicu, Vaša IP adresa će biti sačuvana. Koja je svrha i zakonski osnov za navedenu obradu Vaših podataka o ličnosti? BASF Vas putem vesti i obaveštenja informiše o proizvodima i uslugama koje BASF nudi u oblasti zaštite useva, kao i – u zavisnosti od slučaja – o registraciji proizvoda i informacijama o događajima. Ako se prijavite za vesti i obaveštenja, mi Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, čuvamo i koristimo isključivo u svrhu dostavljanja informacija putem kanala komunikacije na koji ste se pretplatili. Štaviše, Vašu IP adresu čuvamo upravo da bismo mogli da dokažemo da imamo Vašu saglasnost. Zakonski osnov za ovakvu obradu Vaših podataka o ličnosti predstavlja saglasnost koju nam date u postupku prijavljivanja, u skladu sa članom 6, tačka 1 (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Ko prima Vaše podatke o ličnosti?

Mi u firmi Vaše podatke o ličnosti obelodanjujemo isključivo zaposlenima koji Vam pružaju uslugu slanja vesti i obaveštenja, i to isključivo u meri neophodnoj radi pružanja ove usluge. Pored toga, koristimo i Inxmail, uslugu društva Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Frajburg/NEMAČKA (u daljem tekstu: „Inxmail”) da bismo Vam poslali bilten. Pretplatom na jedan ili više naših biltena koje šaljemo e-poštom samo se Vaša adresa e-pošte, koju upišete prilikom prijave, prenosi i čuva na serveru društva Inxmail u Nemačkoj. Nakon prijave za slanje biltena putem e-pošte od društva BASF dobijate elektronsku poruku za potvrdu da ste upisani na listu e-pošte. Inxmail u naše ime i u skladu s našim uputstvima čuva i koristi Vašu adresu e-pošte isključivo radi slanja vesti i obaveštenja. Nakon prijave za vesti i obaveštenja putem SMS poruke dobijate SMS poruku da ste upisani na listu SMS poruka.

Za slanje SMS poruka koristimo usluge [uneti naziv pravnog lica i adresu pružaoca SMS usluga, npr. Web2SMS, servis društva Netopia SRL, înregistrată în Bucureşti)]. Pretplatom na broj telefona Vaši se podaci [uneti prenete podatke] prenose i čuvaju od strane [uneti pružaoca usluga] u [uneti državu pružaoca usluga]. Za buduće telefonske pozive koristimo usluge [uneti naziv pravnog lica i adresu pružaoca SMS usluga]. Pretplatom na broj telefona Vaši se podaci [uneti prenete podatke] prenose i čuvaju od strane [uneti pružaoca usluga] u [uneti državu pružaoca usluga].

Za buduće telefonske pozive koristimo usluge [uneti naziv pravnog lica i adresu pružaoca SMS usluga]. Pretplatom na broj telefona Vaši se podaci [uneti prenete podatke] prenose i čuvaju od strane [uneti pružaoca usluga] u [uneti državu pružaoca usluga].

Za slanje poštom koristimo usluge Pošte Srbije. Pretplatom na poštu Vaše ime i adresa prenose se i čuvaju od strane Pošte Srbija, u Srbiji.

Vaše podatke o ličnosti ne prenosimo u države van Evropske unije.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti, koji su neophodni da bismo Vam pružali uslugu slanja vesti i obaveštenja čuvamo dokle god želite da Vam pružamo ovu uslugu. U dnu svakog biltena za slanje e-poštom pronaći ćete hiperlink preko koga u svakom trenutku možete otkazati pretplatu na bilten. Takođe u svakom trenutku možete otkazati prijavu za slanje vesti i obaveštenja tako što nam pošaljete poruku na našu gorenavedenu adresu e-pošte ili poštansku adresu. Ako povučete saglasnost otkazivanjem pretplate, to ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti pre povlačenja. Možete izabrati i da otkažete prijavu na sve kanale za slanje vesti i obaveštenja ili samo jedan od njih. Kada otkažete prijavu na vesti i obaveštenja, preostali podaci o ličnosti koje ste dostavili radi slanja biltena se brišu, pod uslovom da brisanje nije suprotno zakonskim zahtevima o zadržavanju podataka. Ako ne potvrdite prijavu na bilten koji se šalje e-poštom ili SMS porukom (videti u prethodnom tekstu), mi ove podatke brišemo 24 časa nakon što primite e-poruku ili SMS poruku o potvrdi.

Kakva su Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka?

Imate pravo da od nas pribavite informacije o tome da li se podaci o ličnosti koji se na vas odnose obrađuju ili ne, kao i informacije o navedenim podacima o ličnosti koje mi čuvamo. Za više informacija pogledajte član 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Možete nam zatražiti i da ispravimo netačne podatke o ličnosti koji se na Vas odnose ili, pak, da obrišemo sve podatke o ličnosti koje se na Vas odnose, a koje smo mi čuvali. Za više informacija pogledajte član 16 i 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Pored toga, imate pravo i da ograničite obradu svojih podataka o ličnosti ili da uložite prigovor na ovakvu obradu, u skladu s članom 18 i 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka, kao i pravo da dobijete podatke o ličnosti koji se na Vas odnose, a koje smo mi čuvali, u skladu s članom 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Na osnovu člana 21 (1) Opšte uredbe o zaštiti podataka, lice na koje se podaci odnose takođe ima pravo da u bilo kom trenutku uloži prigovor po osnovu određene situacije u kojoj se nalazi, a koja je opisana u članu 6 (1), tačke (e) ili (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka, uključujući i profilisanje zasnovano na ovim odredbama. BASF je dužan da bude usaglašen s gorenavedenim zahtevima ako tako nalažu merodavni zakoni i u meri u kojoj oni to nalažu. Na osnovu člana 21 (2) Opšte uredbe o zaštiti podataka, u slučaju obrade podataka o ličnosti u svrhu direktnog marketinga, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u bilo kom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose povodom navedenog marketinga, što obuhvata i profilisanje u meri u kojoj se radi o direktnom marketingu. Imate pravo i da nadzornom organu podnesete žalbu, na osnovu člana 13 Opšte uredbe o zaštiti podataka. Nadzorni organ zadužen za žalbe je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Državni komesar za zaštitu podataka i slobodu informacija), Rheinland-Pfalz Hintere Bleiche 34 55116 Majnc.

Nakon prijave primićete e-mail za potvrdu vaše registracije.

* Ova polja su obavezna

Top