TURBO zaštita pšenice od bolesti - u pravo vreme i na pravi način!

S obzirom da smo imali blagu jesen i zimu, kao i relativno povoljne uslove za pojavu ranih infekcija, trenutno se na parcelama mogu uočiti simptomi bolesti lista pšenice (pepelnica, rđa, septorija i druge pegavosti). Zbog toga, veliki broj proizvođača ima dilemu - na koji način treba pristupiti zaštiti strnih žita?

Pre svega, listovi koji su trenutno zahvaćeni simptomima bolesti ne igraju ključnu ulogu u formiranju prinosa i svakako će u kasnijim fazama razvoja biti odbačeni od strane gajene biljke. Sada je važno ne žuriti i pažljivo planirati pravi momenat primene. Većina useva pšenice je u fazi razvoja od bokorenja do prvog kolenca. Znači da još uvek ima vremena do idealnog momenta za prvi tretman, a to je faza drugog kolenca.

Foto: 17.03.2023 (pšenica još uvek u fazi bokorenja)

Od ove godine, naši proizvođači imaće na raspolaganju fungicid za zaštitu strnih žita pod nazivom DUETT® TURBO .

U pitanju je preparat najnovije generacije koji predstavlja unapređeno rešenje u odnosu na stari i višegodisnji standard Duett® Ultra.

Imajući u vidu činjenicu da je za DUETT® TURBO ovo prva godina na tržištu, kao i značajan pritisak bolesti u polju, koristimo ovu priliku da vam pružimo dodatne informacije o primeni ovog proizvoda, kako biste maksimalno iskoristili njegovu snagu i na taj način postavili zdrave osnove za dalji razvoj vaših useva.

Duett® Turbo je idealno rešenje za prvi tretman. Primenjuje se preventivno u dozi od 0,6 L/ha. Ako se i nakon ovog preventivnog tretmana nastave povoljni uslovi za razvoj bolesti, onda bi trebalo planirati još jedan tretman za zaštitu lista pre uobičajene zaštite klasa pšenice. Ovakav pristup podrazumeva da naredni, odnosno drugi tretman, obavezno treba odraditi u fazi lista zastavičara.

U slučaju da nije planiran drugi tretman u fazi lista zastavičara, dozu fungicida Duett® Turbo je neophodno prilagoditi konkretnim uslovima u polju (stepen zaraze i prisustvo simptoma bolesti, temperatura, padavine, sortna osetljivost i dr.) kako bi se osigurao što je moguće duži period zaštite. S tim u vezi, podsećamo da je Duett® Turbo moguće primeniti u dozama koje su u rasponu od 0,6-1 L/ha.

Dakle, postoje rešenja koja se mogu prilagoditi svim uslovima proizvodnje i planovima zaštite. Konkretno, ukoliko se tokom ove sezone zadrže povoljni uslovi za razvoj bolesti, najveći nivo sigurnosti može osigurati program koji podrazumeva sledeće:

1 tretman (faza drugog kolenca) – Duett® Turbo 0,6 L/ha

2 tretman (list zastavičar) – Priaxor® 0,8-1 L/ha

3 tretman (početak cvetanja) – Revycare 1 L/ha

Preparat Priaxor® je predstavnik takozvane SDHI grupe koji je postao standard u zaštiti ječma, ali vrlo uspešno rešava i sve najznačajnije bolesti lista pšenice.

Revycare® je novi fungicid na bazi aktivne materije Revysol®. U pitanju je FlexyPower molekul koji omogućava i do 100 puta snažnije vezivanje za patogen, što ga u ovom momentu čini najjačim fungicidom iz grupe triazola. Može se primeniti u ranijim fazama za zaštitu lista, a naročito u fazi cvetanja za suzbijanje fuzarijuma i dodatne zaštite lista zastavičara.

Za sve informacije ili ukoliko vam je potrebna pomoć u planiranju zaštite vaših useva, možete se obratiti našoj stručnoj službi .

Pogledajte aktuelnu situaciju na terenu i preporuku za prvi tretman pšenice u najnovijoj epizodi BASF Agropatrole.

Duett Turbo®

Nova formula za Turbo zaštitu

Revycare®

Prilagođen za bilo koji rok primene, efikasan u svim uslovima proizvodnje, bolji od svih dosadašnjih triazola

Priaxor®

Izuzetna efikasnost u suzbijanju lisnih pegavosti, rđa i pepelnice u pšenici

Top