Revyvit ® - U pravi čas

Nova snaga u zaštiti od cerkospore!

Fungicid Revyvit® je preparat iz najnovije generacije triazola na bazi aktivne materije Revysol® sa do sada neviđenim spektrom i načinom delovanja.

Prednosti

  • Brzo i efikasno delovanje u uslovima intenzivnog širenja infekcije.
  • Minimalan rizik od spiranja kišom.
  • Veća otpornost od degradacije usled UV zračenja.

Preuzmite najnoviju Revyvit® BROŠURU , ETIKETU i BEZBEDNOSNI LIST .

Detaljnije informacije o preparatu možete naći OVDE .

Benefiti

  • Superiorna formulacija omogućava otpornost i stabilnost preparata u nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine.
  • Revyvit® usvaja 24x brže u poređenju sa standardnim triazolima.
  • Nakon usvajanja, Revyvit® formira "skladišta" u unutrašnjosti lista iz kojih se preparat dalje širi i pruža brzu i potpunu zaštitu lisne mase.

ISKUSTVA IZ OGLEDA


  • Svi programi zaštite podrazumevali su primenu različitih triazolskih preparata u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom
  • Revyvit® tehnologija podrazumevala je primenu preparata Revyvit® u prvim tretmanima uz obavezno dodavanje kontaktnog fungicida
  • Standardni programi zaštite uključivali su primenu trenutno raspoloživih triazola za suzbijanje cerkospore

Fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe Cercospora beticola.

Pred vama je brošura u kojoj ćemo vam predstaviti ovaj revolucionarni fungicid, kao i konkretne preporuke o njegovoj primeni.

Revyvit® - U pravi čas! Novo rešenje u borbi protiv cerkospore

Revyvit® reportaže: Jun i Septembar 2020

Top