Zaštita podataka

BASF se raduje što ste posetili naš veb-sajt i zahvaljuje vam na interesovanju za našu kompaniju.

BASF ozbiljno shvata zaštitu podataka. Ova Izjava o zaštiti privatnosti opisuje:

 • podatke o ličnosti koje BASF prikuplja prilikom posete našeg veb-sajta
 • svrhe za koje BASF koristi takve podatke
 • pravni osnov za obradu podataka o ličnosti
 • primaoce takvih podataka o ličnosti
 • period u kome će se takvi podaci o ličnosti čuvati
 • da li ste dužni da date podatke o ličnosti

Osim toga, želimo da vas obavestimo o:

 • postojanju vaših prava u pogledu obrade vaših podataka o ličnosti
 • kontroloru u smislu zakona o zaštiti podataka i, prema potrebi, našem službeniku za zaštitu podataka

1. Koje podatke o ličnosti BASF prikuplja prilikom posete našeg veb-sajta?

(1) Kada posetite naš veb-sajt

Kada posetite naš veb-sajt, čak i kada ne stupite u kontakt sa nama ili se ne prijavite, vaš pretraživač automatski šalje sledeće podatke našem serveru:

 • IP adresu vašeg računara
 • Informaciju o vašem pretraživaču
 • Veb-sajt sa kojeg ste došli na naš veb-sajt
 • URL ili traženi fajl
 • Datum i vreme vaše posete
 • Količinu prenesenih podataka
 • Statusne informacije, npr. poruke o greškama

Koja je svrha takve obrade?

Obrada gore navedenih podataka je neophodna za slanje zahtevanog sadržaja u Vaš pretraživač. Pritom čuvamo kompletnu IP adresu samo onoliko koliko je potrebno da bismo učinili dostupnim funkcionalnosti veb lokacije koju ste zatražili.

Takođe, da bismo se zaštitili od napada i zaštitili pravilan rad naše veb stranice, privremeno i sa ograničenim pristupom podatke čuvamo najviše 180 dana. Takav period se može produžiti ukoliko i u meri u kojoj je to neophodno radi krivičnog gonjenja u slučaju napada i incidenata. Istražićemo korisnika IP adrese samo u slučaju nezakonitog napada.

Šta je pravni osnov za takvu obradu?

Pravni osnov za rukovanje podacima o ličnosti proizilazi iz činjenice da je takvo rukovanje potrebno da bi se stavile na raspolaganje funkcionalnosti veb stranice koju ste zatražili (član 6 (1), stav b) Opšte uredbe o zaštiti podataka). Takođe, čuvanje gore navedenih podataka o ličnosti vrši se radi zaštite našeg legitimnog interesa, odbrane i zaštite naše veb stranice i istrage u slučaju nezakonitih napada (čl. 6 (1), stav f.) Opšte uredbe o zaštiti podataka).

(2) Kako da nas kontaktirate

Ako nas kontaktirate putem e-pošte ili putem kontakt obrasca na našoj veb stranici, mi dobijamo sledeće informacije:

 • ime prezime
 • Vašu e-mail adresu
 • datum i vreme Vaše poruke
 • Vašu poruku

Koja je svrha takve obrade?

Ako nas kontaktirate putem obrasca za kontakt na našoj veb stranici ili putem e-pošte, mi koristimo podatke o ličnosti isključivo za obradu Vašeg zahteva.

Šta je pravni osnov za takvu obradu?

Pravni osnov za takvu obradu je čl. 6 (1), stav b) Opšte uredbe o zaštiti podataka. Legitimni interes kompanije BASF naznačen je u gore navedenim svrhama obrade.

(3) Bilten

Naša veb lokacija nudi mogućnost pretplate na besplatne biltene kako bismo Vas informisali o proizvodima i uslugama koje kompanija BASF nudi na polju zaštite useva, kao i - zavisno od slučaja - o registraciji proizvoda ili informacije o događajima. Kada se registrujete za bilten, prenose nam se podaci uneti na ekran za unos, kao i sledeće informacije:

For subscription in My Services we use the so-called double opt-in procedure. After you have registered on our website, we will send you a message to the indicated email address asking for your confirmation. If you do not confirm your subscription, we delete the respective data after 24 hours from your receipt of the confirmation mail. We will process the following data of your subscription and subscription confirmation:

 • E-mail adresa
 • Način obraćanja i funkcija
 • Ime i prezime
 • Grad/poštanski broj
 • E-mail adresa ili broj faksa
 • Tema biltena
 • Kanal komunikacije (e-pošta, faks)
 • Zanimanje
 • Gajeni usevi*

Koristimo takozvani postupak dvostruke prijave sa biranjem opcije. Nakon registracije za e-bilten, poslaćemo Vam poruku na navedenu e-mail adresu sa molbom za potvrdu. Bilteni sadrže analitički piksel za optimizaciju naših usluga u skladu sa Vašim željama i interesima (npr., čitanje članka).

Svrha slanja biltena i obrada ovih podataka o ličnosti je da Vas informišemo o proizvodima i uslugama koje nudi kompanija BASF u oblasti zaštite useva u skladu sa Vašim željama. Cilj nam je da Vam obezbedimo najrelevantnije informacije kombinovanjem podataka koje ste obezbedili svojim ponašanjem na našoj veb stranici.

Koja je svrha takve obrade?

Svrha slanja biltena i obrada ovih podataka o ličnosti je da Vas informišemo o proizvodima i uslugama koje nudi kompanija BASF u oblasti zaštite useva u skladu sa Vašim željama. Cilj nam je da Vam obezbedimo najrelevantnije informacije kombinovanjem podataka koje ste obezbedili svojim ponašanjem na našoj veb stranici.

Šta je pravni osnov za takvu obradu?

Pravni osnov za obradu navedenu u odeljku (3) gore je Vaš pristanak (član 6 (1), stav a) Opšte uredbe o zaštiti podataka). U bilo kom trenutku sa budućim učinkom možete opozvati svoj pristanak odjavom pretplate na bilten.

(4) Dostavljanje povratnih informacija:

Kada dostavljate povratne informacije putem „tastera za povratne informacije“ ili upitnika, prenose nam se unete na ekran za unos, kao i sledeće informacije:

 • datum i vreme povratnih informacija
 • sadržaj povratnih informacija
 • uređaj, OS i pretraživač koji se koriste
 • URL posećen prilikom obezbeđivanja povratnih informacija
 • vreme potrebno za kompletiranje povratnih informacija

Koja je svrha takve obrade?

Svrha obrade ovih podataka o ličnosti je da nam pomogne da kontinuirano optimizujemo svoje sadržaje. Vaše povratne informacije se tretiraju anonimno.

Odgovori sa povratnim informacijama dostupni su samo onima koji imaju pristup Medallia i koji imaju prava pristupa povezanom tasteru za povratne informacije. Nalogu se može pristupiti samo sa jedinstvenim korisničkim imenom ili e-mail adresom i lozinkom. Medallia nikada neće prodavati prikupljene rezultate povratnih informacija, niti ih razmenjivati sa drugim licima. Takođe, Medallia nikada neće razmenjivati prikupljene povratne informacije sa drugim korisnicima Medallia.

Šta je pravni osnov za takvu obradu?

Zanima nas Vaše mišljenje o našim proizvodima i uslugama. Pravni osnov za obradu je naš legitimni interes u skladu sa članom 6, Odeljak 1, stav f.) OUZP.

2. Da li ste u obavezi da pružite ove podatke?

Kada posetite naš veb-sajt, vaš pretraživač automatski šalje sledeće podatke našem serveru prema Odeljku 1 (1). Slobodni ste da prenosite te podatke. Bez pružanja takvih podataka nismo u mogućnosti da vam dostavimo traženi sadržaj.

Niste dužni da nam dozvolite da koristimo vaše anonimne podatke za merenje veb-publike. Takođe niste dužni da nam dozvolite da koristimo vašu IP adresu za mapiranje sa podacima o vašoj kompaniji ili industriji.

Ako želite da sa nama stupite u kontakt putem imejla ili putem obrasca za kontakt na našem veb-sajtu, slobodni ste da prenosite podatke prema Odeljku 1 (2). U obrascu za kontakt označićemo obavezna polja, ukoliko ih ima. Bez davanja potrebnih podataka možete nas sprečiti da pravilno odgovorimo i ispunimo vaš zahtev.

Slobodni ste da birate ako želite da dobijate informacije o proizvodima i uslugama koje nudi BASF u oblasti zaštite useva u skladu sa vašim željama i da se prijavite na naš bilten.

3. Kojim primaocima prenosimo Vaše podatke?

Podatke pomenute u odeljku 1 prenosimo obrađivačima podataka sa sedištem u Evropskoj uniji u svrhe utvrđene u odeljku 2. Takvi obrađivači podataka obrađuju podatke o ličnosti samo u skladu sa našim uputstvima i obrada se vrši u naše ime.

Vaši podaci o ličnosti će biti preneti isključivo bez Vašeg izričitog prethodnog pristanka samo ako je to zakonski dozvoljeno ili potrebno.

 • U svrhu boljeg razumevanja namera korisnika, sprovodimo ankete sa Medallia, što je usluga koju nudi Medallia Inc., (u daljem tekstu: „Medallia“), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt na Majni. Sedište Medallia je u SAD, 575 Market Street, apartman 1850 San Francisko, Kalifornija 94105.
 • Kada učestvujete u nekoj kampanji Medallia (kao što su upitnici ili povratne informacije), vaše povratne informacije se prenose i čuvaju na Medallia serveru koji se nalazi u EU, od čije usluge zavisimo u smislu pružanja naših usluga.
 • Podaci koje navedete prilikom pretplate na naš bilten razmenjivaće se unutar naše grupe kompanija u interne administrativne svrhe, uključujući zajedničku brigu o kupcima, po potrebi. Ovaj prenos je u našem legitimnom interesu da podatke obrađujemo u administrativne svrhe unutar grupe kompanija.
 • Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti organima vlasti u kontekstu njihove nadležnosti (npr., poreski organi, policija, organi gonjenja). Podaci će biti preneti jer smo zakonski obavezni da ih prenosimo ili je u našem legitimnom interesu da ih razmenjujemo radi otkrivanja zloupotrebe ili izvršenja pravnih zahteva. Kada se prijavite na naš bilten, Vaši podaci o ličnosti će biti preneti sledećim eksternim kompanijama i eksternim dobavljačima usluga od čijih usluga zavisi pružanje naših usluga: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludvigshafen am Rhein/Nemačka.
 • Za biltene koje šaljemo e-poštom koristimo Inxmail, uslugu kompanije Inkxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/ NEMAČKA (u daljem tekstu: „Inxmail“) u cilju slanja biltena. Pretplatom na naš bilten koji šaljemo e-poštom Vaša e-mail adresa, ime, prezime, način obraćanja, podaci o geografskoj širini i dužini navedeni u registraciji prenose se i čuvaju na serveru Inxmail koji se nalazi u Nemačkoj. Trio-interactive IT Services GmbH kao tehnički dobavljač za naš alat za e-mail marketing obrađuje korisničke podatke da bi biltene slao e-poštom.
 • Za biltene koje šaljemo faksom koristimo OpenTexkt Corporation, 275 Frank Tompa Drive, N2L 0A1 Waterloo, Kanada (u daljem tekstu „OpenText“) za slanje faksa. Pretplatom na našu uslugu slanja biltena , broj Vašeg faksa i način obraćanja koje ste dostavili prilikom registracije prenose se i čuvaju na serveru OpenText koji se nalazi u Kanadi. Trio-interactive IT Services GmbH kao tehnički dobavljač za naš alat za e-mail marketing obrađuje korisničke podatke da bi biltene slao faksom.
 • Za naše poštanske usluge koristimo usluge [Javno preduzeće Pošte Srbije, Beograd]. Pretplatom na naše poštanske usluge, Vaše ime i adresa [unesite dodatne prenete podatke] prenose se i čuvaju u [JP Pošta Srbije], koji se nalazi u [Srbiji].

Pažljivo smo odabrali naše eksterne kompanije i eksterne pružaoce usluga za obrađivače i ugovorno smo se obavezali da obrađujemo sve podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim uputstvima.

U transakcijama gde se organizacija naše kompanije menja, podaci o kupcima mogu se razmenjivati sa delom kompanije koji se prenosi. Svako obelodanjivanje podataka o ličnosti opravdano je činjenicom da imamo legitimni interes da svoj oblik poslovanja prilagodimo ekonomskim i pravnim okolnostima prema potrebi.

4. Kako štitimo vaše podatke o ličnosti?

BASF je implementirao tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio odgovarajući nivo bezbednosti i zaštitio vaše podatke o ličnosti od slučajnih ili nezakonitih promena, uništavanja, gubitka ili neovlašćenog otkrivanja. Takve mere će se kontinuirano unapređivati u skladu sa tehnološkim razvojem.

5. Period zadržavanja podataka

Vaše podatke o ličnosti brišemo ili anonimiziramo čim više nisu potrebni za svrhe za koje smo ih obrađivali u skladu sa gore navedenim stavovima, osim ako bi brisanje ili blokiranje kršilo naše zakonske obaveze da pružamo i čuvamo evidenciju (kao što su rokovi čuvanja predviđeni trgovinskim ili poreskim propisima).

Podaci o ličnosti obrađeni na osnovu Vašeg pristanka čuvaće se dok ne povučete svoj pristanak.

6. Da li koristimo kolačiće i dodatke za društvene mreže na našoj veb lokaciji?

Obavestićemo vas o korišćenju kolačića u našem natpisu za kolačiće kada posetite našu veb stranicu. Korišćenje kolačića prihvatate daljim korišćenjem naše veb stranice. Za dodatne informacije, pogledajte naše Smernice o kolačićima:

Možete podesiti postavke pretraživača prema svojim željama i odlučiti koje kolačiće želite da prihvatite, a koje želite da odbijete. Želeli bismo da naglasimo da možda nećete moći da koristite sve funkcije naše veb stranice ako ne dozvolite upotrebu kolačića kao što je opisano u ovom odeljku.

Možete sprečiti AT-Internet da prikuplja i koristi podatke generisane kolačićima i podatke o Vašoj upotrebi veb lokacije (uključujući Vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pretraživač koji je dostupan na

Isključi oglašavanje zasnovano na interesovanjima (NAI)

Isključi AP-Internet

Možete da sprečite Tealium da prikuplja i koristi podatke generisane kolačićima i informacije o Vašoj upotrebi veb stranice (uključujući Vašu IP adresu) klikom na sledeći [ link ]. Praćenje se odmah deaktivira kada kliknete na link i nećete dobiti poruku za potvrdu

Imate opciju da odbijete bilo koju kategoriju kolačića (osim nepohodnih za performanse vebsajta) klikom na dugme "podešavanje kolačića".

Ugrađeni YouTube video sadržaj

a. Obrada podataka

U našu internet ponudu smo uvrstili YouTube video zapise koji se čuvaju na YouTube platformi i mogu se prikazivati direktno sa naše internet stranice. YouTube je servis Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD (u daljem tekstu ‘Google’). Svi video zapisi su ugrađeni u tzv. ‘2-click-mode’, što znači da se nikakvi podaci o vama kao korisniku ne prenose kompaniji Google ako ne aktivirate video funkcionalnost. Pre aktiviranja video funkcionalnosti, prikazuje se samo prikaz slike učitan sa našeg veb servera.

Podaci će biti preneti kompaniji Google samo ako aktivirate video funkcionalnosti. Kada se jednom aktiviraju, nemamo uticaj na prenos podataka. Prenos podataka se vrši bez obzira na to da li Google obezbeđuje korisnički nalog preko kog ste prijavljeni ili ne postoji nijedan korisnički nalog. Ako ste prijavljeni na Google, vaši podaci će biti dodeljeni direktno vašem nalogu.

b. Svrha i pravni osnov

Na našem sajtu koristimo YouTube video snimke kako bismo vam ih predstavili na jednostavan način.

Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je vaša saglasnost prema 1. alineji čl. 6. st.1. tačke a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – GDPR). Predmetnu saglasnost dajete aktiviranjem video funkcionalnosti. Ako je aktivirate, vaši podaci o ličnosti se prenose kompaniji Google kao što je napred navedeno.

Tokom prenosa podataka kompaniji Google, vaši podaci o ličnosti se prenose na servere kompanije Google, koji se mogu nalaziti i u SAD. SAD je zemlja koja nema nivo zaštite podataka koji je adekvatan nivou zaštite podataka u EU. To, naročito, znači da američki organi vlasti mogu lako da pristupe podacima o ličnosti i da postoje samo ograničena prava na takve mere. Ako aktivirate YouTube video funkcionalnost, dajete izričitu saglasnost na prenos podataka kompaniji Google i na prenos vaših podataka o ličnosti na servere koji se nalaze u SAD.

Ako ste dali svoju saglasnost, imate pravo da je opozovete u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonitost obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti koja je važila do opoziva.

[Polje za potvrdu (checkbox) se automatski aktivira kada korisnik klikne na opciju „pusti video“ (play video) na nadsloju (overlay)]

Slažem se da prenosim svoje lične podatke na Google kako bih prikazivao sadržaj koji pruža YouTube. U bilo kom trenutku možete da povučete svoju saglasnost za ubuduće, tako što ćete skinuti oznaku sa polja za potvdu.

c. Dodatne informacije

Dodatne informacije o obradi podataka, posebno o pravnom osnovu i periodu tokom kog Google čuva podatke, možete pročitati u politici privatnosti provajdera (https://policies.google.com/privacy) kao i u baneru sa obaveštenjem o privatnosti na YouTube platformi. Tu ćete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima i opcijama podešavanja, kako biste zaštitili svoju privatnost.

Google može da obrađuje vaše lične podatke i u Sjedinjenim Državama, trećoj zemlji bez odgovarajućeg nivoa zaštite podataka.

Ugrađene Google mape

a. Obrada podataka

U našu internet ponudu smo uvrstili Google mape, koje se čuvaju na Google Maps platformi i mogu se prikazivati direktno sa naše internet stranice. Google Maps je servis Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 SAD (u daljem tekstu ‘Google’). Mape su ugrađene u tzv. ‘2-click-mode’, što znači da se nikakvi podaci o vama kao korisniku ne prenose kompaniji Google ako ne aktivirate ovu funkcionalnost. Pre aktiviranja funkcionalnosti mapa, prikazuje se samo prikaz slike učitan sa našeg veb servera.

Podaci će biti preneti kompaniji Google samo ako aktivirate funkcionalnost mapa. Kada se jednom aktiviraju, nemamo uticaj na prenos podataka. Prenos podataka se vrši bez obzira na to da li Google obezbeđuje korisnički nalog preko kog ste prijavljeni ili ne postoji nijedan korisnički nalog. Ako ste prijavljeni na Google, vaši podaci će biti dodeljeni direktno vašem nalogu.

b. Svrha i pravni osnov

Na našem sajtu koristimo Google mape kako bismo vam ih predstavili na jednostavan način.

Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je vaša saglasnost prema 1. alineji čl. 6. st.1. tačke a) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – GDPR). Predmetnu saglasnost dajete aktiviranjem funkcionalnosti mapa. Ako je aktivirate, vaši podaci o ličnosti se prenose kompaniji Google kao što je napred navedeno.

Tokom prenosa podataka kompaniji Google, vaši podaci o ličnosti se prenose na servere kompanije Google, koji se mogu nalaziti i u SAD. SAD je zemlja koja nema nivo zaštite podataka koji je adekvatan nivou zaštite podataka u EU. To, naročito, znači da američki organi vlasti mogu lako da pristupe podacima o ličnosti i da postoje samo ograničena prava na takve mere. Ako aktivirate funkcionalnost Google mapa, dajete izričitu saglasnost na prenos podataka kompaniji Google i na prenos vaših podataka o ličnosti na servere koji se nalaze u SAD.

Ako ste dali saglasnost imate pravo da je povučete u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonistost obrade koja se vrši na osnovu saglasnost do opoziva.

[Polje za potvrdu (checkbox) se automatski aktivira kada korisnik klikne na opciju „otpremi” (submit) na nadsloju (overlay)]

Slažem se da prenosim svoje lične podatke na Google kako bih prikazivao sadržaj koji pruža Google Maps. U bilo kom trenutku možete da povučete svoju saglasnost za ubuduće, tako što ćete skinuti oznaku sa polja za potvdu.

c. Dodatne informacije

Dodatne informacije o obradi podataka, posebno o pravnom osnovu i periodu tokom kog Google čuva podatke, možete pročitati u politici privatnosti provajdera (https://policies.google.com/privacy). Tu ćete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima i opcijama podešavanja, kako biste zaštitili svoju privatnost.

Google može da obrađuje vaše lične podatke i u Sjedinjenim Državama, trećoj zemlji bez odgovarajućeg nivoa zaštite podataka.

Analitika Google oglašavanja

Sarađujemo sa operatorom pretraživača Google LLC, Mountain View, Kalifornija, SAD, tako da kupci mogu lakše da pronađu naše sajtove i ponude pomoću pretraživača. Kao rezultat toga, naš sajt i naši proizvodi se posebno ističu ili prikazuju u Google pretrazi, ako u Google pretragu unesete određene ključne reči.

Linkovi koji su prikazani u rezultatima pretrage i koji vode do naših stranica sadrže određene parametre. To nam omogućava da procenimo uspešnost kampanje uz korišćenje Google pretrage. Ovom metodom se obrađuju iste informacije koje su navedene u poglavlju 1 (1) kada se klikne na link. Pored toga, mogu se obraditi sledeće informacije:

 • Izvor
 • Vrsta kampanje
 • Naziv kampanje
 • Tražena ključna reč

Evaluacija linka se vrši pomoću alata za merenje i analitiku dometa kampanje AT Internet, o čemu više možete pročitati u odeljku o kolačićima. Kolačići nisu postavljeni u sklopu ove analize. Pravni osnov za ovakvu obradu podataka je član 6. stav 1. tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Ovde možete pronaći politiku privatnosti kompanije Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&fg=1#products .

7. Koja prava imate?

Imate određena prava na osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka, uključujući pravo da zatražite kopiju podataka o ličnosti koje imamo u vezi sa vama, ako ih pismeno tražite od nas:

7.1. Pravo pristupa: pravo na pristup vašim podacima (ako ih obrađujemo) i određene druge informacije (poput onih navedenih u ovoj Politici privatnosti);

7.2. Pravo na ispravljanje: ako su vaši podaci o ličnosti netačni ili nepotpuni, imate pravo na ispravljanje vaših podataka o ličnosti;

7.3. Pravo na brisanje: ovo je takođe poznato kao „pravo na zaborav" i, jednostavnim rečima, omogućava vam da zatražite brisanje ili uklanjanje vaših podataka tamo gde nema nikakvog uverljivog razloga da nastavimo da ih koristimo. Ovo nije opšte pravo na brisanje; postoje izuzeci. Na primer, imamo pravo da nastavimo sa korišćenjem vaših podataka o ličnosti ako je takva upotreba neophodna za poštovanje naših zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu pravnih zahteva.

7.4. Pravo ograničavanja naše upotrebe vaših podataka: pravo na obustavu upotrebe vaših podataka o ličnosti ili ograničenje načina na koji ih možemo koristiti. Imajte na umu da je ovo pravo ograničeno u određenim situacijama: kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje smo sakupili od vas uz vaš pristanak, možete tražiti ograničenje samo na osnovu: (a) netačnosti podataka; (b) gde je naša obrada nezakonita i ne želite da se vaši podaci o ličnosti brišu; (c) potreban vam je za pravni zahtev; ili (d) ako više ne trebamo koristiti podatke u svrhe u koje ih čuvamo. Kada je obrada ograničena, mi i dalje možemo da čuvamo vaše podatke, ali ih možda dalje ne koristimo. Vodimo spiskove ljudi koji su zatražili ograničenje upotrebe njihovih podataka o ličnosti kako bi se obezbedilo da se ograničenje poštuje u budućnosti;

7.5. Pravo na prenosivost podataka: pravo da zahtevamo da premestimo, kopiramo ili prenosimo (gde je to tehnički izvodljivo) vaše podatke o ličnosti u strukturiranom, često korišćenom i mašinski čitljivom formatu, za vaše sopstvene svrhe u različitim uslugama;

7.6. Pravo na prigovor: pravo prigovora na našu upotrebu vaših podataka o ličnosti, uključujući mesto gde ga koristimo za naše legitimne interese, direktan marketing;

7.7. Pravo da budete informisani: imate pravo da vam se daju jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo vaše podatke o ličnosti; i

7.8. Pravo na povlačenje pristanka: iako ste dali svoj pristanak na bilo šta što uradimo sa vašim podacima o ličnostima, imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak (mada ako to učinite, to ne znači da je sve što smo učinili sa vašim podacima o ličnosti uz vaš pristanak do tada protivzakonito).

Ostvarivanje ovih prava je besplatno za vas, ali od vas se traži da dokažete svoj identitet putem dvostruke odobrene identifikacije. Uložićemo razumne napore u skladu sa našom zakonskom obavezom da pružimo, ispravimo ili obrišemo podatke o vašoj ličnosti iz naših datoteka.

Da biste postavili upite ili iskoristili neko od svojih prava navedenih u ovoj Politici privatnosti odnosno podneli žalbu, obratite nam se putem imejla ili nam pišite, a mi ćemo nastojati da odgovorimo u roku od 30 dana. Podaci za kontakt mogu se naći u donjem Odeljku 9.

Kada primimo formalne pismene žalbe, stupićemo u kontakt sa osobom koja je podnela žalbu radi daljeg postupanja. Radimo sa odgovarajućim regulatornim organima, uključujući lokalne organe za zaštitu podataka da bismo rešili sve žalbe koje ne možemo direktno rešiti.

Ako niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo bilo kakvu žalbu u vezi sa vašim podacima o ličnosti, žalbu možete uputiti nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

8. Gde možete podneti žalbu?

Imate pravo da podnesete žalbu našem službeniku za zaštitu podataka ili koordinatoru za zaštitu podataka ili kod sledećeg nadležnog nadzornog organa:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15

11000 Beograd, Republika Srbija

Top