BASF

We create chemistry

BASF je vodeća hemijska kompanija na svetu

U kompaniji BASF, mi stvaramo hemiju za održivu budućnost. Kombinujemo ekonomski uspeh sa zaštitom životne sredine i društvenom odrgovornošću. Približno 112.000 zaposlenih u BASF Grupi rade kako bi doprineli uspehu naših kupaca u gotovo svim segmentima i gotovo svim zemljama na svetu. Naš portfolio organizovan je u pet segmenata: Hemikalije, Proizvodi za poboljšanje performansi, Funkcionalni materijali i rešenja, Poljoprivredna rešenja i Nafta i gas. BASF je tokom 2015. godine ostvario zaradu od preko 70 milijardi evra. Deonicama BASF-a trguje se na berzama u Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) i Cirihu (AN). Za više informacija o kompaniji BASF posetite Internet stranicu: www.basf.com .

BASF Srbija d.o.o.

Preko svog predstavništva u Beogradu BASF je prisutan u Srbiji više od 25 godina. Osnivač BASF Srbija d.o.o. je BASF SE iz Ludvigshafena, Nemačka, sa 100% osnivačkog udela. BASF Srbija d.o.o. ima više od 30 zaposlenih.

Cilj

Na lokalnom tržištu realizovati osnovnu ideju koncerna BASF - da putem stalnih inovacija i proizvoda visokog kvaliteta, koji kupcima pomažu da budu uspešni u svojim branšama i rade na poboljšanju životnog kvaliteta, bude vodeća svetska hemijska kompanija. Proizvodni program koji obuhvata sredstva za zaštitu bilja, hemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje i fine hemikalije, plasira se na tržita Srbije, Makedonije i Republike Srpske.

Vizija

Biti vodeći svetski lider u inovacijama u oblasti fitofarmacije, dajući pri tom značajan doprinos razvoju i realizaciji projekta za proizvodnju zdrastveno bezbedne hrane i očuvanja životne sredine.

Misija

U centru svih aktivnosti kompanije BASF i našeg stručnog tima nalazi se želja da udovoljimo potrebama naših krajnjih korisnika. Iskusan i motivisan tim i usluge koje nudimo čine nas snažnim partnerom svima koji u svom poslu koriste sredstva za zaštitu bilja. Proizvodi vrhunskog kvaliteta, očuvanje životne sredine i intenzivna edukacija poljoprivrednih proizvođača o primeni sredstava za zaštitu bilja predstavljaju opredeljenja koja su jasno definisana u poslovnoj politici kompanije BASF.

Top