Gar (ječma) [Ustilago segetum hordei]

Rasprostranjenost / prenošenje

Na zaraženim delovima biljke umesto zrna se obrazuju nagareni klasovi. Spore gara, prenošene putem vazduha, napadaju još nezaražene klasove u fazi cvetanja. Klijaju u otvorenim cvastima i obrazuju micelijum, koji inficira nenaprašen embrion i formira trajne hipe debelih zidova. Micelijum može da preživi u zrnu više godina u stanju mirovanja. Kada zrno proklija, micelijum raste i prenosi se uz stabljiku. Tokom formiranja klasova obrazuju se zadebljane hipe, koje se u periodu cvetanja razvijaju u spore gara.

Dijagnoza

Inficirani klasovi se odvajaju od zdravih i u vreme cvetanja žitarica oslobađaju tamnosmeđu do crnu masu spora. Preostaje prazno, crnkasto i uspravljeno vreteno. Može nastupiti delimična zaraza.

Gar ječma se može pomešati sa pokrivenom gari ječma (Ustilago hordei). Međutim, u slučaju ovog oboljenja spore se ispuštaju tek u vreme sazrevanja zrna, pre toga je leglo spora gara okruženo kožicom.

Suzbijanje

Preventivne agronomske mere:

• Upotreba zdravog semena,

• Kasno jesenje sejanje odn. rano prolećno sejanje.

Mere fungicidima:

• Tretman semena.

Top