Home
Poljoprivreda

Pegavost lista (Septoria) [Zymoseptoria tritici]

Rasprostranjenost / prenošenje

Izazivač preživljava na ostacima žetve na površini tla. Bespolnim putem obrazovane piknospore šire se kišom. Usled padavina u kasno leto polnim putem se na ostacima žetve formiraju crne pseudotezije, koje početkom oktobra otpuštaju svoje askospore. One u jesen i zimu, nošene vetrom na velikim razdaljinama, inficiraju seme pšenice. Broj askospora ponovo opada tek u proleće. Epidemijska rasprostranjenost nastupa bespolnim razmnožavanjem kuglastih, sa rastućom zrelošću sve tamnijih piknida. Potrebne su obilne padavine i dugotrajna vlažnost lista, kao i temperature između 15 i 25°C. U tritikalijama je progresija izazivača sporija nego kod pšenice i samim tim je obim oštećenja manji.

Stanište

Pšenica (postoje jasne razlike među vrstama), trikale

Dijagnoza

Zaraza listova, stabljike i režnjeva lista. Najpre se formiraju svetlozelene, žućkaste, kasnije smeđe, nepravilno okrugle i ovalne lezije. Pege na listovima se stapaju u nepravilno oblikovane nekroze, konačno listovi odumiru i suše se. U mrljama listova nalaze se crna plodonosna telašca (piknidije). Inficirana mesta izgledaju šareno. Piknidije prilikom kvašenja otpuštaju belu sluz.

Septoria tritici se može pomešati sa Septoria nodurum, izazivači se često javljaju zajedno. Po plodonosnim telašcima se ipak mogu jasno razlikovati: Septoria nodurum ima plodonosna telašca boje meda do crvenkastosmeđe boje, dok Septoria tritici poseduje crna plodonosna telašca. Dalja mogućnost razlikovanja postoji sa Dechslera tritici-repentis, kod koje se javljaju nepravilne nekroze lista. Crni nosači spora se ipak ne mogu videti golim okom kao plodonosna telašca Septoria tritici.

Suzbijanje

Preventivne agronomske mere:

• Sejanje u brazdi (ima smisla samo preko granica regiona, pošto se askospore šire putem vetra),

• Kasno sejanje smanjuje primarnu infekciju u jesen,

• Korišćenje manje podložnih sorti,

• Slamnate sorte su manje podložne.

Top