Lisna rđa [Puccinia hordei]

Rasprostranjenost / prenošenje

Obavezni parazit preživljava kao bespolni micelijum posle žetve na naknadnim izdancima i otpalim žitaricama, pre nego što u jesen inficira zimski ječam, a u proleće letnji. Izazivač se putem vetra širi u vidu bespolnih spora. Veoma je temperaturno tolerantan, može na 5°C još uvek da raste i u blagim zimama da prouzrokuje nove infekcije. Na temperaturi između 15 i 20°C i vlažnosti vazduha od 100% vladaju optimalni uslovi za proizvodnju spora i klijanje. Infekcija se vrši u slučaju vlažnosti lista (npr. lista loze), pri tome spora obrazuje omotač klice. Na dnevnim prosečnim temperaturama preko 15°C mora se računati sa brzim širenjem izazivača. Vreli letnji dani sa preko 30°C slabe epidemiju.

Stanište

Zimski i letnji ječam

Dijagnoza

Vidljiva legla spora se mogu naći na gornjoj strani lista, režnju lista i ponekad na donjoj strani lista. One probijaju kroz kožu epiderma i obrazuju svetlosmeđe bubuljice maksimalne veličine od 0,5 mm. U požutelom listu se nalaze zelene zone oko bubuljica („zelena ostrva“) budući da se parazit oslanja na živa tkiva.

Suzbijanje

Preventivne agronomske mere:

• Višestruka obrada strnjike,

• Ne sejati ječam prerano,

• Ne uzgajati letnji i zimski ječam u susedstvu,

• Uzgajanje ranih, slabo podložnih sorti.

Top