Home
Poljoprivreda

Ratak® Gold

sadrži gorku supstancu u cilju sprečavanja slučajnog konzumiranja od strane ljudi (deterent).

Ratak® Gold je svenamenski rodenticid na bazi antikoagulanta novije generacije, difenakuma. Podjednako efikasan u borbi protiv miševa i pacova, koristi se za suzbijanje vrsta otpornih na neke druge antikoagulante. Potrebna su dva ili više hranjenja kako bi se postigla naknadna smrtnost (nakon 4-10 dana): većina glodara će uginuti u svojim naseobinama, van domašaja. Pre polaganja mamca, potrebno je temeljno pretražiti područje kako bi se locirali centri najezde, staze kojima se glodari kreću i njihove naseobine.

Ratak® Gold

Aktivna supstanca:

  • 0.005% difenakuma

Formulacija:

  • Gotov mamak

Primena

Pacovi:

Postavite 100-200g mamca na većem broju suvih lokacija širom opustošenog područija, u blizini naseobina glodara, na stazama kojima se glodari kreću i na mestima gde se vide tragovi izmeta. Mamci koji se nalaze na otvorenom moraju biti prekriveni kako bi se sprečilo da im pristupe deca, životinje ili ptice. Za pokrivanje mamaca mogu se koristiti konstrukcije sastavljene od odvodnih cevi, kutija sa otvorom na jednoj strani, ili tanke ploče od metala ili drveta, pričvršćene pod uglom u odnosu na zid.

*Napomena

Divlji sisari i ptice mogu biti izloženi većem riziku ukoliko se ovaj proizvod ne koristi u skladu sa uputstvima navedenim na etiketi.

Miševi:

Postavite 20-30g mamca na tačkama na kojima su uočljivi tragovi poput izmeta, glodanja ili otisaka. Miševi se hrane sporadično tako da je neophodno postaviti mnogo manjih mamaca na međusobnoj udaljenosti od 1-2 metra. Zaštitite mamce na prethodno navedeni način. Redovno vršite kontrolu mamaca, naročito tokom prvih deset dana, zamenjujući pojedene mamce. Ukoliko je mamac u potpunosti pojeden, potrebno je povećati količinu. Nastavite sa punjenjem mamaca sve do trenutka dok ih ne zateknete netaknutim.

Top