Poljoprivredna rešenja

Poljoprivreda

Kontakt

Tehnologija zaštite konvencionalne uljane repice

KAKO NAPRAVITI DOBRE PRINOSE?

Postoje mnoge nedoumice oko tehnologije gajenja uljane repice. Gajenje se širi vrtoglavo brzo, stara iskustva blede, a novi hibridi zahtevaju dobru agrotehniku kako bi dali visoke i stabilne prinose. Samo u punoj tehnologiji gajenje uljane repice će biti isplativo. Stoga je pravovremena i pravilna zaštita osnova za stabilan prinos i visok sadržaj ulja.

KADA POČETI SA ZAŠTITOM?

Sve počinje u jesen, jer pravilna nega useva u jesen obezbeđuje 50% od ukupnog prinosa ove kulture, što nije slučaj ni sa jednim drugim ozimim usevom.

Proizvođači obično misle da će zima i mraz rešiti većinu problema, što je istina, ali se to redovno desi kasno. Ako se usev zakorovi, repica se slabo ukorenjuje, ide u visinu, što je dodatno opterećuje i iznuruje, otežava pezimljavanje i to može biti veliki faktor rizika. Posle setve a pre nicanja uljane repice, preporučujemo primenu herbicida Butisan® 400 SC u dozi 2,5 L/ha, kako bi uljana repica dobila blagu prednost i imala nesmetan i brži rast. Butisan® 400 SC ne zavisi ili malo zavisi od zemljišne vlage, tako se vrlo lako aktivira i tako deluje na korove. Butisan® 400 SC suzbija veliku većinu širokolisnih korova.

Proizvođači moraju da znaju da na gorušicu Butisan® 400 SC deluje slabije, pa tako ako očekuju prisustvo ovog korova treba da poseju Clearfield® hibride uljane repice i onda će imati mogućnost da suzbijaju gorušicu.

Odlična efikasnost u suzbijanju divlje kamilice (Anthemis arvensis)

Korovi koje Butisan® 400 SC efikasno suzbija

Praksa je pokazala da je isto tako veliki problem i samonikla pšenica. Robustna je, brzo zatvara zemlju i troši mnogo hrane i vode. Mnogo smeta uljanoj repici i gotovo se redovno suzbija. U 2018. godini treba očekivati taj problem, tim pre što je pšenica ove godine imala slabo nalivena vršna zrna koja su se osipala kod žetve. Ovaj problem se lako može rešiti upotrebom herbicida Focus® Ultra* u dozi 1,2 L/ha.

*Focus® Ultra* je trenutno u postupku registarcije za primenu u usevu uljane repice

Praksa je pokazala da je isto tako veliki problem i samonikla pšenica. Robustna je, brzo zatvara zemlju i troši mnogo hrane i vode. Mnogo smeta uljanoj repici i gotovo se redovno suzbija. U 2018. godini treba očekivati taj problem, tim pre što je pšenica ove godine imala slabo nalivena vršna zrna koja su se osipala kod žetve. Ovaj problem se lako može rešiti upotrebom herbicida Focus® Ultra* u dozi 1,2 L/ha.

*Focus® Ultra* je trenutno u postupku registarcije za primenu u usevu uljane repice

Jesen je poslednjih godina duga i topla, pa se pokazala neophodnost upotrebe fungicida u njoj. Osim očuvanja zdrastvenog stanja uljane repice, pojedini fungicidi imaju osobinu da obustavljaju porast uljane repice pa samim tim ona spremnija ulazi u zimu. Upotrebom fungicida Caramba® u dozi 0,7 L/ha postižu se izuzenti efekti na korenov sistem i nadzemnu masu. Uljana repica tretirana sa Carambom® ne odbacuje donje listove tokom zime i proleća, što znatno doprinosi većoj asimilacionoj površini i boljem opštem stanju biljke.

Na slici desno: Uticaj Carambe® na razvoj korenovog sistema

Na slici levo: Odlična kontrola poratsa i dobro prezimljavanje

SUZBIJANJE INSEKATA

Uljanu repicu odmah po nicanju napadaju i buvači. Ovo se dešava redovno svake godine u većoj ili manjoj meri, što zavisi od vremenskih prilika. Buvači znaju da toliko oštete uljanu repicu da mogu dovesti do potpunog propadanja useva. Zato je neophodno da se u nicanju uljana repica svakodnevno nadgleda. Za suzbijanje buvača treba koristiti Fastac® 10 EC u dozi 0,15 L/ha.

Proizvodnja uljane repice je kompleksan posao, ali uz primenu ove tehnologije svakako možete ostvariti dobre i kvalitetne prinose!

Top