Poljoprivredna rešenja

Poljoprivreda

Kontakt

Tehnologija proizvodnje Clearfield® uljane repice

Ozima uljana repica na polju je oko 300 dana.

U tom periodu suočava se sa nizom izazova koje je potrebno svladati. Tokom godina, rizici uzgoja uljane repice smanjeni su i prinosi su se povećali pomoću poboljšanja i uzgoja biljke i zaštite useva. Sada postoji još jedan značajan tehnološki napredak za uljanu repicu: sistem proizvodnje Clearfield®.

PREDNOSTI CLEARFIELD® SISTEMA PROIZVODNJE

1. Novi standard u kontroli širokolisnih i travnih korova u jednoj primeni.

2. Herbicid se može primjenjivati nakon nicanja korova.

3. Široko vreme primene na vrhuncu jesenje sezone.

4. Djeluje u bilo kojim uslovima vlažnosti zemljišta i uz bilo koji sistem obrade zemlje.

Seme Clearfield®

  • Tradicionalno uzgojeni hibridi s otpornošću na herbicide Clearfield®
  • Visoka efikasnost hibrida uljane repice
  • Portfolio hibrida uljane repice odgovara razumnim uslovima polja i metodama uzgajanja.

Herbicid Clearfield® sistema - Cleranda®

  • Širok spektar korova, čak i za sve jednogodišnje korove koje je teško kontrolisati
  • Kombinacija djelovanja na zemljište i list
  • Vreme primene do četiri nedelje u zavisnosti od tipa i faze korova

SPEKTAR KOROVA NA KOJE CLERANDA® DELUJE:

KADA PRIMENITI HERBICID CLERANDA®?

Fleksibilnost je ključna reč koja ide uz Clerandu®. Zahvaljujući tome, nećete propustiti pravo vreme za prskanje uljane repice, a ostvarićete maksimalan potencijal i delotvornost.

Pravo vreme primene preparata zavisi od stadijuma korova, a ne od uljane repice. Pokušajte se ophoditi prema uljanoj repici jednako kao prema soji ili šećernoj repi. Ciljajte korove u najranijim stadijumima razvoja - kotiledoni, ili svega dva razvijena lista. Tada vam je dovoljno i 1,5 l/ha Clerande® + 1l okvašivača DASH®.

Generalna preporuka je da se Cleranda® uvek koristi sa okvašivačem Dash®.

KAKO CLERANDA® DELUJE?

Cleranda® pruža kombinaciju dva aktivne supstance i deluje i na list i na zemljište. Produženo delovaje preko zemljišta je važno jer omogućava kontrolu naknadnog porasta korova.

Cleranda® je osmišljena tako da se se dobro kombinuje sa insekticidima i/ili tretmanima regulatora rasta.

Cleranda®je prvi pravi herbicid koji vam pruža mogućnost kontrole korova kada niknu i korov i usev.

Iskoristite prednosti Clerande®!

Top