Home
Poljoprivreda

Zaštita krompira

Krompir kod nas predstavlja jedan od neizostavnih sastojaka svakodnevne ishrane.

Zahvaljujući ovome, često se gaji za sopstvene potrebe. Agroekološki uslovi koji vladaju u Srbiji pogoduju proizvodnji zdravog i ukusnog krompira. Međutim, kao i sa svakim usevom, i krompir je potrebno blagovremeno i pravilno zaštititi kako bismo imali kvalitetan rod.

Kako zaštititi krompir?

Pre zasnivanja proizvodnje krompira potrebno je uraditi analizu zemljišta i uslova koji u njemu vladaju.

U usevima krompira pre svega treba onemogućiti nicanje i dalji razvoj semenskih korova. To se postiže primenom zemljišnih herbicida posle setve a pre nicanja krompira i korova.

Krompir je veoma osetljiv na plamenjaču, zbog čega mu je potreban efikasan i pravovremeni tretman. Krompirova zlatica i krompirov moljac su štetočine koje najčešće napadaju useve krompira, zbog čega se preporučuje primena sistemičnog insekticida.

Brošura zaštita krompira

Brošura zaštita krompira

Sve važne informacije o zaštiti krompira na jednom mestu.

Preuzmite brošuru
Top