Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Zaštita ječma

Ječam u poslednjih nekoliko godina kod nas dobija sve više na značaju.

Jedan od razloga je što ozimi ječam koji se kod nas seje obično ima nešto višu zagarantovanu cenu od pšenice. Takođe, već u samom startu su potrebna manja ulaganja u seme i đubrivo, ranije napušta njivu, pa tako omogućava i neki postrni usev...

Kliknite na sliku ispod za uvećanje programa zaštite

Kako zaštiti ječam?

Prskanje ječma se, kao i kod pšence, obavlja iz dva tretmana, samo što tretmani padaju ranije.

Prvi tretman je u proleće u fazi drugug kolenca. Tada se primenjuju fungicidi koji će zaustaviti pegavosti, koja su pored pepelnice i rđe najčešće i najznačajnije bolesti.

Drugi tretman se obavlja u vreme pojave klasa iz lisnog rukavca. Ječam za razliku od pšenice nema fuzariozu klasa već mu je potrebno očuvati lisnu masu zdravom da bi ostao zdrav i klas.

Top