Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Pšenica

Jara pšenica

Jara pšenica

Jara pšenica postaje sve popularnija jer uzgajivači vide prednosti te kulture kao alata za upravljanje rotacijom, radnim opterećenjem, nižim troškovima proizvodnje i suzbijanjem korova. Rano suzbijanje korova ključ je uspeha jarih usjeva. BASF pruža učinkovite mogućnosti suzbijanja korova jer populacije trava i širokolisnih korova negativno utiče na kvalitet zrna, žetvu i gubitak prinosa. Efikasna strategija suzbijanja korova takođe treba da uzme u obzir potrebu da se spreči razvoj otpornosti na korov.

Saznajte više
Ozima pšenica

Ozima pšenica

BASF profesionalna zaštita žita Proizvodnja „suvog zlata“ je vrlo komplikovana. Izložena je velikom broju štetnih uticaja korova, insekata i gljivičnih oboljenja. Tretmane u pšenici najčešće treba izvoditi do faze busanja. Najveći problem u žitima predstavljaju širokolisni korovi dok su najznačajnije bolesti: fuzarioze, pepelnica, rđa, pegavost lista i klasa. Preporučljiva su dva tretmana. Ranijim tretmanima omogućuje se uspešna zaštita donjih listova čija je zaštita inače najteža. Kasnijim tretmanima se postiže zaštita lista zastavičara i klasa koji su nosioci prinosa.

Saznajte više
Top