Home
Poljoprivreda

Systiva®

POKRENITE PRINOS PLUS U STRNIM ŽITIMA

 • Jesenja i rano-prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista i prizemnog dela stabla
 • Jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list
 • Jača imunitet i kondiciju biljke: bolji razvoj korenovog sistema, intenzivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima

Širok spektar delovanja

Systiva® je jedini fungicid koji se nanosi na seme i štiti biljku od najvažnijih bolesti korena, stabljike i lista pšenice i ječma:

 • Pepelnice
 • Smeđe pegavosti pšenice
 • Rđe
 • Mrežaste pegavosti ječma
 • Prugaste pegavosti ječma
 • Sive pegavosti lista ječma
 • Snežne plesni
 • Fuzariozne truleži korena i stabljike
 • Prouzrokovači patološkog poleganja strnih žita

Bez bolesti od samog početka vegetacije

Optimalan sklop kroz bolje ukorenjavanje, bokorenje i prezimljavanje

Snažnije biljke i veća otpornost na stres

Systiva® osigurava jači razvoj korena, intenzivnije bokorenje i bolji sklop

Systiva® omogućava sigurnije prezimljavanje i veću otpornost na nepovoljne uslove spoljašnje sredine

Systiva® od jeseni smanjuje infektivni potencijal i u proleće pojednostavljuje zaštitu od bolesti

U godinama s uobičajenim pritiskom bolesti - Systiva® omogućava "preskakanje" prvog fungicidnog tretmana

U kišnim godinama - Systiva® omogućava "odlaganje" prvog fungicidnog tretmana. Biljke ulaze zdrave u prolećni period čime se smanjuje rizik kašnjenja sa prvom fungicidnom zaštitom

Systiva® - nova generacija fungicida

Top