Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Systiva®

Fungicidi

Jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list!

Novi sistemični fungicid za tretiranje semena žitarica, sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Koristi se u usevima obične i durum pšenice, ječma, tritikale, raži i ovsa, za suzbijanje prouzrokovača raznih bolesti.

Saznajte više o fungicidu Systiva®

Prednosti primene

· jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list

· jesenja i rano-prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista (septorija, rđa, mrežasta pegavost, pepelnica...)

· dodatna zaštita od bolesti semena

· jača imunitet i kondiciju biljke: bolji razvoj korenovog sistema, intezivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima

Opšte informacije

Naziv Systiva®
Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Aktivna materija 333 g/l Fluksapiroksad (Xemium®)

Systiva® se koristi kao sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u usevima ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, tritikale, raži i ovsa, i to:

1. Ozime pšenice -75-150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje prouzrokovača: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphae graminis), snežna plesan (Microdochium nivale), lisne rdje pšenice (Puccinia recondita)

2. Ozimog ječma – 75-150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje lisne rdje ječma (Puccinia hordei), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), sive pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), pepelnice žita (Erysiphe graminis), ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni), snežne plesni (Microdochium nivale)

3. Jarog ječma – 75-150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea) i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis), lisne rđe ječma (Puccinia hordei), sive pegavosti lista ječma (Phyncchosporium secalis) i ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni)

4. Tritikalea, raži, ovsa - 100-150 ml na 100 kg semena za suzbijanje fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale)

Vreme primene: u toku dorade semena. Tretirano seme se ne sme sejati rukom

Mešanje sa drugim pesticidima -nije relevantno.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Glavnica 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Gar (ječma) 150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa 150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Mrežasta pegavost 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Pepelnica ječma 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Top