Home
Poljoprivreda

Wing® P

Herbicidi

Selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i suncokreta.

Prednosti primene

Sadrži dve aktivne materije koje su i ranije bile u proizvodnom programu BASF. Jedna aktivna materija je poznata kao Stornp® 330E, a druga kao Frontier® Super. Ovako sastavljen Wing®-P uspeo je da upotpuni i ojača njihova pojedinačna delovanja. Ove osobine se vide i u ogledima koji su izvođeni u cilju registracije proizvoda u Srbiji. Dobijena je jedna sjajna osobina, koja predstavlja veliku prednost preparata, a to je njegova dugotrajnost udelovanju. Nakon 45 dana od primene zadržava efikasnost na većinu najopasnijih korova u soji, suncokretu i kukuruzu.

Opšte informacije

Naziv Wing® P
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 212,5 g/l Dimetenamid-P, 250 g/l Pendimetalin
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 4,0 l/ha Tretman se izvodi posle setve, a pre nicanja useva i korova.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 3,5 l/ha Tretman se izvodi posle setve, a pre nicanja useva i korova.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 4,0 l/ha Tretman se izvodi posle setve, a pre nicanja useva i korova.
Top