Home
Poljoprivreda

Pulsar® 40

Herbicidi

Sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova.

Pulsar® 40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja.

Prednosti primene

- potpuna kontrola širokolisnih i travnih korova i to samo jednim tretmanom

- uspešno suzbijanje volovoda (orobanche cumana)

- selektivan u primeni u svim leguminoznim kulturama - soja, grašak, pasulj

- jedno od retkih rešenja protiv čička i ambrozije u Clearfield® suncokretu

Opšte informacije

Naziv Pulsar® 40
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 40 g/l Imazamox
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

* U usevima soje, pasulja, graška i Clearfield suncokretu u stresnim uslovima, može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva.

* Sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive biljke, a naročito na lisnato povrće i šećernu repu.

Može biti fitotoksičan ako se primeni u kombinaciji sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Ambrozija 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Bljutavi štir 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Divlja mrkva 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Pepeljuga obična 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Volovod 1,0 - 1,20 l/ha u fazi 1-3 trolista
Top