Home
Poljoprivreda

Perfekthion®

Insekticidi

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Prednosti primene

- vrlo širok spektar delovanja

- produženo delovanje

- naročito je pogodan za primenu u kulturama u kojima se javlja više vrsta insekata istovremeno

- biljke ga brzo usvajaju čak i u hladnijim vremenskim uslovima

- potpuno je selektivan za zelene delove biljaka i plodove

- ekonomičan

Opšte informacije

Naziv Perfekthion®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 400 g/l Dimetoat
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Ne prskati na temperaturama iznad 28° C

Preparat se može primenjivati samo u onim lokalitetima gde nije utvrđena rezistentnost populacija štetnih insekata i grinja koje se suzbijaju.

Najmanje 7 dana od primene na tretiranim površinama ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Suzbijenje jabukovog smotavca važi samo za prvu generaciju

Jako otrovan za pčele

Može se mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa, fenitrotiona, cipermetrina, fenvalerata, endosulfana, fentoata, deltametrina i metidationa. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, formulacijama koje sadrže sumpor, fungicidima na bazi folpeta i kaptana, ditiokarbamatnim fungicidima.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Breskvin moljac 0,075 - 0,2% u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Breskvin smotavac 0,075 - 0,2% u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Lisne vaši 0,075 - 0,2% Za vaši: na početku formiranja prvih kolonija. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Breskvin moljac 0,05 - 0,2% u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Breskvin smotavac 0,05 - 0,2% u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Breskvina muva 0,05 - 0,2% Za breskvinu muvu: u vreme pojave prvih imaga Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Šljivina vaš 0,05 - 0,2% Vaši: posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jabukin moljac 0,075 - 0,2% Jabukin moljac: pre i posle cvetanja, kada se utvrdi prisustvo prvih guseničnih gnezda. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Jabukin smotavac 0,075 - 0,2% Jabukin smotavac: 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Jabukina osa 0,075 - 0,2% Za jabukinu osu: odmah posle precvetavanja. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Kalifornijska štitasta vaš 0,075 - 0,2% Štitaste vaši: u vreme pojave pokretnih formi na letorastima. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Koprivina grinja 0,075 - 0,2% kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Lisne vaši jabuke 0,075 - 0,2% Za vaši: na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Miner okruglih mina 0,075 - 0,2% Mineri: u vreme leta leptira i početka piljenja gusenica (formiranje prvih mina). Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Duvanov trips 0,075 - 0,1% Tripsi: odmah posle rasađivanja, po pojavi tripsa. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Lisne vaši 0,075 - 0,1% Tripsi: odmah posle rasađivanja, po pojavi tripsa. Vaši: na početku formiranja prvih kolonija. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jabukin moljac 0,075 - 0,2% abukin moljac: pre i posle cvetanja, kada se utvrdi prisustvo prvih guseničnih gnezda Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Jabukin smotavac 0,075 - 0,2% Jabukin smotavac: 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Jabukina osa 0,075 - 0,2% Za jabukinu osu: odmah posle precvetavanja Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Kalifornijska štitasta vaš 0,075 - 0,2% Štitaste vaši: u vreme pojave pokretnih formi na letorastima. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Koprivina grinja 0,075 - 0,2% kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Lisne vaši jabuke 0,075 - 0,2% Za vaši: na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Miner okruglih mina 0,075 - 0,2% Mineri: u vreme leta leptira i početka piljenja gusenica (formiranje prvih mina) Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisne vaši 0,075 - 0,1% Pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Breskvin moljac 0,05 - 0,2% u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Breskvin smotavac 0,05 - 0,2% u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Breskvina muva 0,05 - 0,2% Za breskvinu muvu: u vreme pojave prvih imaga. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Šljivina vaš 0,05 - 0,2% Vaši: posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisne vaši 0,075 - 0,1% Na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jabukin smotavac 0,075 - 0,2% Jabukin smotavac: 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Kruškina osa 0,075 - 0,2% Za kruškinu osu: odmah posle precvetavanja Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Lisne vaši 0,075 - 0,2% Vaši: na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisne vaši 0,075 - 0,1% Pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisne vaši 0,075 - 0,1% Pre cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Maslinin moljac 0,1 - 0,15% Za moljca u zavisnosti od registrovanog leta leptira, ali pre ili neposredno posle cvetanja Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Maslinina muva 0,1 - 0,15% Za muvu: u vreme kada se u feromonskim klopkama uhvati ukupno 20 imaga. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jabukin smotavac 0,15 - 0,2% 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Buvači 0,075 - 0,1% Buvači: nakon pojave imaga. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Crna repina vaš 0,075 - 0,1% Vaši: na početku formiranja prvih kolonija. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Duvanov trips 0,075 - 0,1% Tripsi: odmah po registrovanju pojave tripsa Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Koprivina grinja 0,075 - 0,1% Paučinar: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Kupusova vaš 0,075 - 0,1% Vaši: na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Koprivina grinja 0,05 - 0,1% kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Muva višnje 0,05 - 0,1% Za trešnjinu muvu: u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Trešnjina lisna vaš 0,05 - 0,1% Vaši: na početku formiranja prvih kolonija. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Koprivina grinja 0,05 - 0,1% kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu. Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Muva višnje 0,05 - 0,1% Za trešnjinu muvu: u vreme pojave imaga i pri početku piljenja larvi Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Trešnjina lisna vaš 0,05 - 0,1% Vaši: na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna šljivina osa 0,075 - 0,1% Za ose: odmah posle precvetavanja Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Lisna vaš hmelja 0,075 - 0,1% Vaši: posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Šljivina vaš 0,075 - 0,1% Vaši: posle cvetanja, na početku formiranja prvih kolonija Jednom ili dva puta u toku godine na istoj površini
Top