Home
Poljoprivreda

Opus® Team

Fungicidi

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Prednosti primene

- odličan sistemični fungicid širokog spektra delovanja

- najzastupljeniji u regionima gde je pritisak bolesti najveći. To dovoljno govori o njegovim osobinama

Opšte informacije

Naziv Opus® Team
Formulacija suspoemulzija (SE)
Aktivna materija 250 g/l Fenpropimorf, 84 g/l Epoksikonazol
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

* Ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora.

* Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Nije dozvoljeno mešanje sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora. Ne preporučuje se mešanje sa kontaktnim herbcidima

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica ječma 1,0 l/ha Tretiranje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (BBCH 30-65) Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 1,0 l/ha Tretiranje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (BBCH 30-65) Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica pšenice 1,0 l/ha Tretiranje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (BBCH 30-65)
Rđa 1,0 l/ha Tretiranje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (BBCH 30-65) Dva puta u toku godine na istoj površini
Siva pegavost klasa pšenice 1,0 l/ha Tretiranje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (BBCH 30-65)
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost 0,7 l/ha Tretiranje tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas (BBCH 30-65) Siva pegavost lišća šećerne repe
Top