Home
Poljoprivreda

Opera®

Fungicidi

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prednosti primene

- pored fungicidnog delovanja, preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke kukuruza, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore - AgCelence® efekat

- nema potrebe za kombinovanjem sa drugim fungicidima

- kratka karenca, koja omogućava primenu u šećernoj repi i u poslednjem tretmanu

Opšte informacije

Naziv Opera®
Formulacija suspo-emulzija (SE)
Aktivna materija 50 g/l Epoksikonazol, 133 g/l Pyraclostrobin
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Pored fungicidnog delovanja preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke kukuruza, tako što poboljšava kondiciono stanje biljke, priprema biljku za preživljavanje nepovoljnih uslova, uključujuci inapad štetnih organizama, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore - AgCelence® efekat.

Tretiranje iz vazduha nije dozvoljeno.

Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Trulež klipa i stabla kukuruza 1 - 1.5 l/ha Za kukuruz preventivno ,tokom intenzivnog porasta i formiranja generativnih organa (BBCH -17/18-57/59),pre sticanja uslova za zaražavanje. Maksimalan broj tretmana je dva puta, na istoj površini u toku godine.
Top