Home
Poljoprivreda

Opera® Max

Fungicidi

Sadrži dve aktivne supstance: 85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol. Opera® Max je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Primenjuje se u usevima pšenice i ječma u borbi protiv prouzrokovača bolesti pepelnice i okruglaste pegavosti.

Prednosti primene

Pored fungicidnog delovanja, sredstvo za zaštitu bilja ispoljava opšte poznate efekte na strna žita, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore.

Opšte informacije

Naziv Opera® Max
Formulacija suspoemulzija (SE)
Aktivna materija 62,5 g/l Epoksikonazol, 85 g/l Pyraclostrobin
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost lista (Septoria) 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za jače širenje oboljenja od faze lista zastavičara do kraja cvetanja (BBCH 37-69) U slučaju slabije inteziteta zaraze tretira se manjom dozom preparata, dok veću dozu treba koristiti u slučaju srednjeg i jakog inteziteta zaraze.
Pepelnica ječma 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za jače širenje oboljenja od faze lista zastavičara do kraja cvetanja (BBCH 37-69) U slučaju slabije inteziteta zaraze tretira se manjom dozom preparata, dok veću dozu treba koristiti u slučaju srednjeg i jakog inteziteta zaraze.
Rđa 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za jače širenje oboljenja od faze lista zastavičara do kraja cvetanja (BBCH 37-69) U slučaju slabije inteziteta zaraze tretira se manjom dozom preparata, dok veću dozu treba koristiti u slučaju srednjeg i jakog inteziteta zaraze.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost lista (Septoria) 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za jače širenje oboljenja od faze lista zastavičara do kraja cvetanja (BBCH 37-69) U slučaju slabije inteziteta zaraze tretira se manjom dozom preparata, dok veću dozu treba koristiti u slučaju srednjeg i jakog inteziteta zaraze.
Pepelnica pšenice 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za jače širenje oboljenja od faze lista zastavičara do kraja cvetanja (BBCH 37-69) U slučaju slabije inteziteta zaraze tretira se manjom dozom preparata, dok veću dozu treba koristiti u slučaju srednjeg i jakog inteziteta zaraze.
Rđa 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za jače širenje oboljenja od faze lista zastavičara do kraja cvetanja (BBCH 37-69) U slučaju slabije inteziteta zaraze tretira se manjom dozom preparata, dok veću dozu treba koristiti u slučaju srednjeg i jakog inteziteta zaraze.
Siva pegavost klasa pšenice 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za jače širenje oboljenja od faze lista zastavičara do kraja cvetanja (BBCH 37-69) U slučaju slabije inteziteta zaraze tretira se manjom dozom preparata, dok veću dozu treba koristiti u slučaju srednjeg i jakog inteziteta zaraze.
Top