Home
Poljoprivreda

Kontakt

Opera® Max

Fungicidi

Sadrži dve aktivne supstance: 85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol. Opera® Max je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Primenjuje se u usevima pšenice i ječma u borbi protiv prouzrokovača bolesti pepelnice i okruglaste pegavosti.

Prednosti primene

Pored fungicidnog delovanja, sredstvo za zaštitu bilja ispoljava opšte poznate efekte na strna žita, što rezultira povećanjem prinosa, otpornosti na sušu i druge stresne faktore.

Opšte informacije

Naziv Opera® Max
Formulacija Suspo-emulzija (SE)
Aktivna materija 62,5 g/l Epoksikonazol, 85 g/l Pyraclostrobin
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica ječma 1,2 - 2,0 l/ha Preventivno, pre počeka razvoja bolesti, najkasnije po pojavi orvih simptoma. Dva puta u toku vegetacije na istoj površini, uključujući i primenu drugih sredstava za zaštitu bilja na bazi aktivnih supstavnci iz grupe Qol (azoksistrobin) i DMI (propikonazol) fungicida.
Top