Home
Poljoprivreda

Masai®

Insekticidi

Nesistemični akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Prednosti primene

- odlično translaminamo delovanje,odnosno, sa lica lista lako dospeva do naličja lista. Ovo je posebno značajno kod suzbijanja Tetranychus urticae (koprivi na grinja, "žuti pauk").

- deluje kontaktno i digestivno (grinja ga usvaja ishranom), snažno deluje na odrasle jedinke. Brzo deluje, ima snažan knockdown efekt. Ima produženo (rezidualno) delovanje.

- delovanje preparata ne zavisi mnogo od temperatura. Ima dobre toksikološke osobine

Opšte informacije

Naziv Masai®
Formulacija kvašljivi prašak (WP)
Aktivna materija 200 g/kg tebufenpyrad
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Masai je kontaktni i digestivni akaricid.

Može se mešati sa preparatima na bazi piraklostrobina, folpeta, difenokonazola i kresoksimetila.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crvena voćna grinja 0,5 kg/ha Primenjuje se nakon pojave pokretnih formi Panonychus ulmi
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crvena voćna grinja 0,5 kg/ha Primenjuje se nakon pojave pokretnih formi Panonychus ulmi
Top