Home
Poljoprivreda

Cleranda®

Herbicidi

Prednosti primene

- jedan herbicidni tretman je dovoljan za čist usev uljane repice

- široka fleksibilnost u primeni herbicida

- potpuna kontrola večine širokolisnih i travnih korova uz primenu nakon nicanja useva

- deluje u bilo kojim uslovima vlažnosti zemljišta

Opšte informacije

Naziv Cleranda®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Aktivna materija 375 g/l Metazahlor, 17,50 g/l Imazamox

Cleranda® je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid , kontaktnog i rezidulnog delovanja. Primenjuje se folijarno, uređajima za tretiranje sa zemlje.

Do sada nisu zapaženi bilo kakvi problemi u kompatibilnosti preparata Cleranda + Dash sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Pre svakog novog mešanja, uvek treba napraviti test sa nekim manjim količinama sredstava koja se žele pomešati.

Jara repica

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni korovi 1,5- 2,0 L /ha + okvašivač Dash 1,0 L/ha Primenjuje se nakon nicanja korova, kada je uljana repica u fenofazi BBCH 10 – 18 (od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova uljane repice), folijarnom primenom. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine

product.why Cleranda®

Kao što se vidi na sikama iz ogleda, suzbijanje korova u Clearfield® sistemu je mnogo jednostavnije, fleksibilnije i efikasnije!

Herbicidom Cleranda® se nakon samo jednog tretmana suzbijaju širokolisni i travni korovi nakon nicanje uljane repice.

Tehnologija zaštite Clerafiled® uljane repice

Top