Home
Poljoprivreda

Butisan® 400 SC

Herbicidi

Prednosti primene

- oslobađa uljanu repicu od korova u ranom stadiumu, na samom početku vegetacije, kada je ovaj usev najosetljiviji.

- deluje na večinu korova a posebno na divlju kamilicu

- poseduje odličnu fotostabilnost

- gotovo da ne zavisi od zemljišne vlage, brzo se aktivira i tako deluje na korove

Opšte informacije

Naziv Butisan® 400 SC
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 400 g/l Metazahlor

Ukoliko dođe do preoravanja ozime uljane repice na tretiranim površinama mogu se sejati: jari ječam, jara pšenica, ovas, krompir, krompir, šećerna repa, jara uljana repica, kukuruz, grašak, pasulj, suncokret i semenski lan.

Iste jeseni za setvu uljane repice ili pšenice oranje treba da bude najmanje na dubini od 20 cm.

Može se mešati i sa drugim herbicidima i insekticidima, uz predhodnu probu na malim površinama. Nema posebnih naznaka za nemogućnost mešanja.

Beli kupus

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 2,0 - 2,5 l/ha 5 - 6 dana nakon rasađivanja jednom, na istoj površini u istoj godini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 2,5 l/ha Posle setve, a pre nicanja useva jednom, na istoj površini u istoj godini

product.why Butisan® 400 SC

Način upotrebe Butisana® 400 SC

BASF preporučuje upotrebu herbicida Butisan® 400 SC u dozi 2,5 l/ha, posle setve a pre nicanja uljane repice. Ovim tretmanom omogućavamo uljanoj repici da ima nesmetan i brz rast bez konkurencije korova. Ako se usev zakorovi, repica se izdužuje i slabo ukorenjuje što otežava prezimljavanje i povećava rizik od odbacivanja lišća.
Butisan® 400 SCne zavisi ili veoma malo zavisi od zemljišne vlage. Lako se aktivira i efikasno deluje na korove.
Butisan® 400 SC suzbija većinu širokolisnih korova, a posebno na divlju kamilicu.


Tehnologija zaštite konvencionalne uljane repice


Top