Home
Poljoprivreda

Forum® Gold

Fungicidi

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Prednosti primene

- obezbeduje podjednako dobru zaštitu svih delova vinove loze (list i grozd) od plamenjače

- Forurn® Gold ne ometa fermentaciju

- WG formulacija - lako rastvorljiva bez prašenja

- vlnova loza odlično podnosi ovaj preparat i pri pravilnoj upotrebi nema opasnosti od fitotoksičnosti

Opšte informacije

Naziv Forum® Gold
Formulacija vodotopive granule (WG)
Aktivna materija 150 g/kg Dimetomorf, 350 g/kg Ditianon
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade

Može se mešati sa većinom drugih fungicida i insekticida koji se primenjuju u zaštiti vinove loze

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira) 0,12 - 0,15% BBCH 15 - 81 (od faze razvijenih 5 listova na lastaru do faze početka sazrevanja: bobice početak šarka) Tri puta u toku godine na istoj površini
Top