Home
Poljoprivreda

Kontakt

Duett® Ultra

Fungicidi

Protektivni i kurativni fungicid.

Prednosti primene

- Duett® Ultra je fungicid koji je zbog svoje efikasnosti postao standard u zaštiti pšenice i svake godine se koristi na najvećem broju hektara za zaštitu pšenice od bolesti. Posebno je odličan prilikom primene u vreme cvetanja pšenice. Jedan od retkih proizvoda za delovanje protiv fuzarioza. U šećernoj repi jedan od fungicida sa najdužim delovanjem.

Opšte informacije

Naziv Duett® Ultra
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 310 g/l Tiofant-metil, 187 g/l Epoksikonazol
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda_prednja strana
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda_poslednja strana
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metila i epoksikonazola) kroz zemljište i njihovod dospevanja u podzemne vode.

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Tretirati od faze vlatanja do faze punog cvetanja. Protiv prouzrokovača truleži klasa tretirati u fazi kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Prava plesan ječma 0,4 - 0,6 l/ha Tretirati od faze vlatanja do faze punog cvetanja. Protiv prouzrokovača truleži klasa tretirati u fazi kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Tretirati od faze vlatanja do faze punog cvetanja. Protiv prouzrokovača truleži klasa tretirati u fazi kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Prava plesan ječma 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja. Protiv prouzrokovača mrežaste pegavosti tretirati od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja. Protiv prouzrokovača mrežaste pegavosti tretirati od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost lista šećerne repe 0,4-0,6 l/ha Po pojavi prvih pega na listovima i uslova za dalje širenje oboljenja, kao i preventivno. Dva puta na istoj površini u toku godine.
Top