Home
Poljoprivreda

Kontakt

Cantus®

Fungicidi

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem.

Prednosti primene

- novi, jedinstveni mehanizam delovanja

- sigurno delovanje protiv sive truleži - botritisa i sekundarnih gljivica. Nova aktivna supstanca šira mogućnost suzbijanja sive truleži

- obuhvata i rezistentne sojeve botritisa

- preporučen je u integralnoj zaštititi vinove loze. Vinova loza ga odlično podnosi i kod pravilne upotrebe nema opasnosti od fitotoksičnosti

Opšte informacije

Naziv Cantus®
Formulacija vodotopive granule (WG)
Aktivna materija 500 g/kg Boskalid
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Cantus® uputstvo
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

Rast i razvoj gljivice sprečava se na dva načina:

- blokira se prenos elektrona u mitohondriju, odnosno gljivici se oduzima energija potrebna za život

- onemogućava se proizvodnja neophodnih životnih elemenata za razmenu materije.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi fosetil-AL, dimetoata, dodina, endosulfana, amitraza, cipermetrina i oksidemeton-metila

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Parazitna gljiva (Fulvia fulva) 1,0 - 1,2 kg/ha tokom vegetacije u fenofazi 13-81 BBCH skale Dva tretiranja na istoj površini
Top