Home
Poljoprivreda

Callam®

Herbicidi

Selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodisnjih širokolisnlh korova.

Prednosti primene

- Callam® karakteriše brzo usvajanje od strane korova i njegovo brzo raspoređivanja po celoj biljci.

- Callam® se sastoji iz dve aktivne supstance. I jedna i druga aktivna supstanca ima veoma dobro delovanje na korove, ali zajedno se odlično dopunjuju.

- obe ove aktivne supstance se izuzetno brzo kreću kroz biljku, već posle 1h kiša ne može smanjiti efikasnost ovog herbicida.

- vlažno i toplo vreme ubrzava efekte koji su vidljivi već posle 3 dana.

Opšte informacije

Naziv Callam®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 600 g/kg Dicamba, 125 g/kg Tritosulfuron
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Prilikom tretiranja treba sprečitl zanošenle kapi na sve susedne useve i zasade, izuzev strnih žita i kukuruza.

Može se mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona, dimetenamida, sulkotriona i atrazina

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Širokolisni korovi 0,3 - 0,4 kg/ha uz dodatak 1 l/ha okvašivača Dash Primenjuje se od 6 lista kukuruza ili kada su korovi u fazi od 2-6 listova jednom, na istoj površini u istoj godini
Top