Poljoprivredna rešenja

Poljoprivreda

Kontakt

Pictor® - verujte fungicidu sa uspešnom istorijom primene u uljanoj repici

Uzgajanje uljane repice je kompleksan posao. Iz sezone u sezonu poljoprivrednici se suočavaju sa problemom gljivičnih zaraza u uljanoj repici. Već više od 80 godina BASF sarađuje sa proizvođačima uljarica i industrijskim partnerima.

To znači da smo eksperti u suočavanju sa ovim problemom, kao i u ponudi bogatog portfolija proizvoda poput fungicida Pictor® koji nudi trenutnu i dugoročnu zaštitu.

Pictor® - zaštita uljane repice

Pictor® je fungicid razvijen specijalno za uljanu repicu i suncokret. Kombinacija aktivnih sastojaka boscalid i dimoxystrobin omogućavaju dugoročnu i pouzdanu kontrolu bolesti cvetanja u uljanoj repici. Bolesti poput sclerotinia and alternaria, koje uništavaju prinose, se odlično kontrolišu. AgCelence® prednosti Pictor®-a omogućavaju da se i u godinama u kojima ima malo ili nimalo oboljena useva, ostvari dodatni prinos.“Ne želim da eksperimentišem u mojim usevima. Hoću da sledim siguran put.”

Razmena iskustva uzgajivača uljane repice

“Verujem svom iskustvu i iskustvu kolega iz poljoprivrede. Tražio sam zaštitu bez kompromisa i odlučio se za Pictor®.”

Iskustvo farmera u primeni fungicida Pictor® u uljanoj repici

Poljoprivrednici širom Evrope veruju svom sopstvenom iskustvu i iskustvu kolega poljoprivrednika iz drugih zemalja.

Bolesti uljane repice

Pictor® pruža zaštitu protiv glavnih bolesti cvetanja uljane repice poput bele i sive truleži i crne pegavosti.

Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)

Bela trulež je jedna od najznačajnijih bolesti u uljanoj repici. Usled širokog opsega domaćina gljivice, ova bolest se može naći svuda. Oboljenje pogađa biljke uglavnom u toku cvetanja. Vlažni vremenski uslovi (kiša,rosa ) i temperature iznad 10°C, pogoduju širenju zaraze.

Simptomi se mogu videti od kraja cvetanja pa na dalje. Početni simptomi u vidu svetlo braon lezija vidljivi su na listu na mestima gde se zadrzala opala latica. Kasnije možemo videti tipične bele simptome na stabljici (vidi sliku). Inficirane stabljike su šuplje a u njihovoj unutrašnjosti se nalaze crne, bezoblične sklerocije.

U zavisnosti od godine, gubici prinosa prouzrokovani belom truleži mogu dostići I 30%. Za efikasnu zaštitu biljke od ove bolesti preporučuje se tretman u punom cvetanju (prva faza opadanja latica).

Crna pegavost (Alternaria brassicae)

Od kada se intenzivirala proizvodnja uljane repice u Evropi, crna pegavost je patogen koji se najčešće (češće, učestalije) pojavljuje. Bolest se javlja na kraju cvetanja pa do pojave mahuna i pogoduje joj toplo i vlažno vreme u tom periodu. Polegle biljke su pogotovo inficirane crnom pegavošću zbog povoljne mikroklime.

Simptomi se mogu javiti na lišću, stabljici i mahunama. Pege su tipično tamno braon ili crne boje sa koncentričnim tamnim i svetlim prstenovima. U ekstremnim slučajevima pege se spajaju I mogu da dovedu do preranog otvaranja mahuna, a samim tim i do smanjena prinosa od 20% i vise.

Crna pegavost se može kontrolisati fungicidima koji se primenjuju u cvetanju protiv bele truleži. Fungicidi sa dugoročnim delovanjem predstavljaju najbolju kontrolu kasnijeg pojavljivanja Alternarie.

Siva trulež (Botrytis cinerea)

Siva trulež je patogen koji se može naći svuda s obzirom na to da napada širok opseg useva. Bolest često napada biljke pod stresom, tako da može biti od značaja samo u nekim godinama.

Simptomi su vidljivi na lišću (na slici), stabljici ili mahunama. U vlažnim uslovima može se videti tamno siva micelija na inficiranim delovima biljke.

Kako bi zaštitili useve od sive truleži preporučuje se tretman od početka do sredine cvetanja.

Top