Home
Poljoprivreda

Kako Pulsar® Plus herbicid deluje na korove?

Pulsar® Plus efikasan je u suzbijanju svih najznačajnijih korova u Clearfiled® Plus hibridima suncokreta.

Ambrozija

Optimalno vreme za suzbijanje ambrozije je u fazi 2-4 lista jer tada još nema razvijene bočne grane. Sušenje je brzo i sigurno.

Pepeljuga

Posebno u suvljem periodu formira jaču voštanu prevlaku čime sprečava usvajanje herbicida. U toj situaciji se pokazuje koliko je inovativan i napredan ađuvant u herbicidu Pulsar® Plus. Ađuvant ima tu prednost jer se sastoji od više različitih materija koje imaju mogućnost da probiju voštanu prevlaku i uđu u tkivo korova.

Veliki muhar

Veliki muhar ima uske listove i pri suši ih uvrće i tako ostane mala površina za usvajanje herbicida. Kod novog ađuvanta i nosača u herbicidu Pulsar® Plus možemo videti i drugu dobru osobinu. Ne samo da se preko voštane prevlake probija, nego se dobro i brzo širi po površini lista što omogućava bolje usvajanje preparata. Na slici dole se vidi da je meristem i korenov sistem izumro.

Tatula

Tatula je veoma osetljiva, gubi turgor i tamno zelenu boju i za jedan dan od tretmana uvene iako se tretra kada je veća od 2 para listova.

Loboda

Chenopodiium hybridum - loboda je u srodstvu sa nekim vrstama i isto pokazuju osetljivost kao obična pepeljuga. Sama familija je veoma osetljiva na Imazamox, dok lišće lobode nema voštanu prevlaku te brže umire čak i ako je odmakla u razvoju.

Palamida

Pulsar® Plus je efikasan u kontroli palamide. Ovde je najbitniji momenat primene. Ne borimo se samo sa voštanom prevlakom već i sa velikom masom rizoma u zemlji. Optimalni momenat je pre pojave cvetnog stabla, kad su listovi rašireni ali nije krenula u cvetonosno stablo. Slika pokazuje da tada tretirana palamida ostaje patuljasta, žuti se i blokirana je u razvoju.

Kereće grožđe

Kereće grožđe slicno kao tatula pripada familiji Solanacae i veoma je osetljivo na Imazamox. Izumiranje je ipak drugačije jer meristemsko tkivo prvo požuti dok stariji listovi pocrne i tako gubi bitku za hranu i vodu u odnosu na suncokret koji je neoštećen.

Muhar

Listovi muhara su uski i maljavi i onemogućavaju da herbicid dopre do površine liske. Ađuvant u herbicidu Pulsar® Plus ne dozvoljava formiranje kapljica i zadržavanje herbicida na maljama i tako prodire do liske i ulazi u list što obezbeđuje maksimalnu efikasnost.

Top