Home
Poljoprivreda

Pulsar® Plus

Veći prinos zrna i količina ulja po hektaru

Primenom herbicida Pulsar® Plus dolazi do lakšeg i sigurnijeg suzbijanja korova i Clearfield® Plus hibridi suncokreta bolje ostvaruju svoj genetski potencijal. Kod velike zakorovljenosti parcele pad prinosa može biti i do 100%. Sa brzim i jakim delovanjem herbicida Pulsar® Plus, Clearfield® Plus hibridi suncokreta mogu dati maksimum od svog genetskog potencijala.

Jače delovanje na korove herbicida Pulsar® Plus uz inovativni ađuvant i nosač

Pulsar® Plus ađuvant sistem sa specijalnim nosačem daje sigurnost da se za kraće vreme usvoji veća količina aktivne materije u korove, što izaziva njihovo brže propadanje.

Ađuvant sa jedne strane ubrzava prolazak aktivne materije kroz voštani sloj lista korova, a sa druge strane, obezbeđuje da herbicid ravnomerno pokrije list i da se teže spira kišom. Količina primenjene aktivne materije Imazamox po ha se ne menja, ali ipak veća količina herbicida ulazi u list korova čime se postiže veća efikasnost. Stručnjaci BASF-a su isprobali veći broj ađuvanata da bi našli najbolje rešenje, koje je rezultiralo pronalaženjem i proizvodnjom herbicida Pulsar® Plus.

Top