Home
Poljoprivreda

AgCelence®

Jedno rešenje za mnogo problema!

Velika očekivanja, veliki zahtevi, neočekivani problemi, dovode do stresa. Kod čoveka je to poznato, ali malo ljudi zna da biljke isto tako reaguju. Međutim, stres se kod biljaka mnogo teže leči.

Problemi koji muče biljke su previše ili premalo padavina, previsoka ili preniska temperatura, grad, oluje, vetrovi... Sve ovo kod naše biljke izaziva stres. Biljka ne zna da kaže šta je muči, već to pokazuje usporenim rastom, promenom boje i uvek smanjenjem prinosa. A smanjen prinos nama znači smanjen prihod... Tu počinje stres za nas...

AgCelence štiti biljku od stresa. Deluje tako što smanjuje proizvodnju etilena, čime biljka postaje jača i izdržljivija na sve nagle promene u prirodi, koje su zbog globalnog otopljavanja sve češće!

AgCelence čuva prinos naših biljaka, jer im omogućava da sa što manje utrošene snage prežive težak period. Tu snagu biljka koristi za stvaranje većeg i kvalitetnijeg prinosa. AgCelence tako indirektno čuva i naše zdravlje, jer veći prinos znači veći prihod. Dakle, jedan stres manje za nas. AgCelence - jedno rešenje za puno problema!

Top