Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

ECO PACK

01.02.2016.

Samo odvrnite zatvarač i prionite na posao.

Nema više potrebe da uklanjate zaštitnu foliju.

Drška na boci se lako okreće oko otvora, a reljefna površina boce onemogućava klizanje iste iz ruku

Time je omogućena veoma laka manipulacija ambalažom

Otvor boce se nalazi na samoj sredini, te se sipanje tečnosti odvija bez opasnog kapanja i prskanja sa strane

Novo dizajnirane ECO boce BASF-a se potpuno isprazne - do poslednje kapi!

ECO boce se potpuno i lako ispiraju!

Top