Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Pojačano investiranje u inovacije i izuzetno širok portfolio pokretač su rasta poslovanja u BASF-ovom sektoru Zaštite bilja

20.09.2016.

„Trenutno smo u sjajnoj poziciji i možemo svojim kupcima da ponudimo rešenja prilagođena njihovim specifičnim potrebama,“ rekao je Markus Helt, predsednik sektora za Zaštitu bilja kompanije BASF na konferenciji za štampu održanoj u Ludvigshafenu. „Naš kompletan asortiman, linija najnovijih proizvoda, sposobnost da brzo napredujemo i razumemo potrebe poljoprivrednika obezbeđuje nam jaku takmičarsku poziciju. Tržište agrohemije se razvija i mi neprestano tragamo za prilikama koje proizilaze iz partnerskih pripajanja kako bismo ostavili još veći pečat i imali još kvalitetniju ponudu,“ naveo je Helt. Na samom događaju kompanija je predstavila svoja najnovija rešenja za poljoprivrednike i strategiju kojom će se voditi u budućem širenju poslovanja, ali bilo je i reči o trenutnim promenama i izazovima koji se javljaju na tržištu poljorivrede. Uprkos trenutnoj makroekonomskoj slici koja je promenljiva, tržište poljoprivrede i dalje je izuzetno atraktivno. Globalni trendovi koji se tiču pojačanja proizvodnje i kvaliteta hrane nisu se promenili.

„Poljoprivrednicima čiji je zadatak da se prehrani populacija koja je sve veća, bogatija i zahtevnija neće biti ništa lakše – potreba za novim tehnologijama, poput ovih naših, nastaviće da raste,“ izjavio je Helt.

Kako bi nastavila da poljoprivrednicima pruža najbolju uslugu i razvija se na ovom tržištu, BASF će nastaviti sa znatnim ulaganjima u istraživanje i razvoj, jačajući tako asortiman najnovijih proizvoda i sklapati partnerstva kako bi ubrzala razvoj novih tehnologija.

„Pojačaćemo globalni uticaj i obezbediti profitabilnost našeg poslovanja, kao i dugoročan uspeh. Verujemo da su fokus na samog kupca i brzina, a ne samo velilčina, ključni faktori za širenje poslovanja u budućnosti, jer se zahtevi poljoprivrednika brzo menjaju,“ zaključio je Helt.

U inovativnoj ponudi proizvoda za zaštitu bilja kompanije BASF nalaze se i najnoviji proizvodi koji su napredni po svim svojim karakteristikama. Kompanija procjenjuje da će prodaja proizvoda za zaštitu bilja izbačenih na tržište između 2015. i 2025. godine iznositi ukupno 3 milijarde evra.

Jedan od takvih primera je najnoviji fungicid, Revysol®, za čijom inovacijom se javila hitna potreba kako bi odigrala najbitniju ulogu u suzbijanju bolesti i otpornosti od sezone 2018/19 nadalje. Ovaj proizvod, koji se trenutno nalazi u postupku registracije pred Evropskim vlastima, pokazao je izuzetnu biološku delotvornost protiv niza patogenih organizama, kao i povoljan profil u pogledu ispunjenja propisanih standarda, koje nalaže zakonodavstvo.

"Tokom proteklih godina naše poslovanje u segmentu zaštite bilja bilo je veoma uspešno i u velikoj je meri doprinelo zaradi kompanije BASF,“ izjavio je Dr Harald Švager, jedan od članova Izvršnog odbora kompanije BASF.

„U protekloj deceniji prodaja u ovom segmentu je sa 3,3 milijarde evra porasla na 5,8 milijardi, što je rast od 75%. Ovaj neverovatan uspeh pravi je pokazatelj da svoja obećanja pretvaramo u delo.“

Sudeći po zastupljenim proizvodima, porast prodaje bio je izbalansiran u svim regionima. Prosečna marža EBITDA od 25% tokom ovog istog perioda u segmentu zaštite, najbolji je pokazatelj performansi proizvoda u agrohemijskoj industriji. „To je potvrda važnosti i doprinosa koje segment Zaštite bilja ima za BASF Grupu,“ dodao je Švager.

Kompanija uvek stremi ka tome da obogati svoju tradicionalnu ponudu proizvoda za zaštitu bilja i tako poljoprivrednicima ponudi nove tehnologije.

Primera radi, Maglis™ najveći je doprinos kompanije BASF u eri digitalne poljoprivrede. Na tržište je plasirana početkom 2016. godine, a alatke kojima se služi ova digitalna platforma omogućavaju potpuno novi, fundamentalno drugačiji uvid i precizne informacije kao podršku poljoprivrednicima u organizovanju svakodnevnih poslova. Maglis™ poljoprivrednicima pomaže da sakupe i tumače dobijene informacije, kao i da nadgledaju veliku količinu podataka koji se tiču njihovih useva, a koji će im pomoći u donošenju pravih odluka po pitanju uzgajanja i plasranja robe na tržište.

Još jedan bitan fokus u strategiji širenja poslovanja kompanije BASF je razvijanje rešenja koja proističu iz kombinovanja hemijskih i bioloških saznanja. Ova kompanija jedna je od retkih koja može da obezbedi, na primer, proizvod za tretiranje semena sa kombinacijom kako bioloških, tako i hemijskih komponenti.

Ulaganje u biološka rešenja, koja čine ekstrakti biljaka i organizama čija je to prirodna sredina, doneće poljoprivrednicima brojne koristi uklučujući i mogućnost daljih načina reagovanja koja mogu da dovedu do bolje otpornosti. Kompanija je u sklopu sedišta sektora u Limburgerhofu nedavno otvorila novi centar za istraživanje i razvoj koji će se baviti biološkim i rešenjima za semena, što će još više ubrzati razvoj novih proizvoda na tom polju.

Do kraja 2016. godine kompanija BASF očekuje da će poljoprivredno tržište ostati promenljivo i da će poslovno okruženje biti prepuno izazova. Na osnovu trenutnog razvoja, finansijski cilj segmenta za Zaštitu bilja u 2016. godini je da stremi istoj visini zarade kao 2015. godine.

„Intenzitet prodaje će biti u skladu sa našim kupcima. Pojačaćemo prodaju plasiranjem novih proizvoda i formulacija,“ naveo je Švager.

„Promene vode ka novim mogućnostima za širenje poslovanja i prepoznatljivosti. Sa ponosom možemo da se osvrnemo na stogodišnje nasleđe kompanije BASF koja je svojim inovativnim rešenjima doprinela kako tržištu, tako i samim poljoprivrednicima. Ono što je još važnije je da nastavimo da gledamo ispred sebe i budemo deo vodećeg industrijskog tima koji će nam pomoći da oblikujemo i poboljšamo budućnost moderne poljoprivrede,“ podvukao je Švager.

O kompaniji BASF

U kompaniji BASF, mi stvaramo hemiju za održivu budućnost. Kombinujemo ekonomski uspeh sa zaštitom životne sredine i društvenom odrgovornošću. Približno 112.000 zaposlenih u BASF Grupi rade kako bi doprineli uspehu naših kupaca u gotovo svim segmentima i gotovo svim zemljama na svetu. Naš portfolio organizovan je u pet segmenata: Hemikalije, Proizvodi za poboljšanje performansi, Funkcionalni materijali i rešenja, Poljoprivredna rešenja i Nafta i gas. BASF je tokom 2015. godine ostvario zaradu od preko 70 milijardi evra. Deonicama BASF-a trguje se na berzama u Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) i Cirihu (AN). Za više informacija o kompaniji BASF posetite Internet stranicu: www.basf.com.

O segmentu za Zaštitu bilja kompanije BASF

Sa zaradom od preko 5,8 milijardi evra u 2015. godini, odsek za Zaštitu bilja kompanije BASF pruža inovativna rešenja u oblasti zaštite bilja, baštenskog i ukrasnog bilja, kontrolu štetočina i javnog zdravlja. Naš širok portfolio aktivnih sastojaka, tehnologija za tretiranje semena, biološke kontrole, formulacija i usluga obezbeđuje efikasnu proizvodnju hrane visokog kvaliteta i zaštitu od gubitaka nakon žetve, oštećenja zgrada i prenošenja bolesti. Uvođenjem novih tehnologija i veština, segment za Zaštitu bilja kompanije BASF pomaže uzgajivačima i profesionalcima u borbi protiv štetočina da bi olakšali život kako njima, tako i društvu. Više informacija možete naći na Internet adresi www.agro.basf.com ili nas pratiti na našim kanalima u okviru društvenih mreža.

Top