Poljoprivredna rešenja

Poljoprivreda

Kontakt

Sada je pravi momenat za zaštitu prinosa ječma

23.04.2018.

Kod pojedninih sorti ječma, nakon nedavno sprovedenog hemijskog tretmana, primećeno je dalje širenje simptoma od prouzrokovača ramularijske pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni). Poslednje dve godine ova bolest ozbiljno ugrožava i odnosi prinos ječma. U cilju sprečavanja infekcije klasa, kao i kasnijeg prenošenja ovog patogena semenom, sada je neophodno uraditi drugi tretman ozimog ječma. Najbolje rešenje trenutno na tržištu za zaštitu ječma od pomenutog patogena je Priaxor® u dozi 1 l/ha.

Priaxor® je savršen partner u polju jer kombinuje sveobuhvatnu, prevetivnu i kurativnu kontrolu bolesti uz pozitivne efekte na opštu vitalnost biljaka, čime se dobija veći i kvalitetnijiu prinos.

Top