Home
Poljoprivreda

Zaštita podataka

BASF se raduje što ste posetili naš veb-sajt i zahvaljuje vam na interesovanju za našu kompaniju.

BASF ozbiljno shvata zaštitu podataka. Ova Izjava o zaštiti privatnosti opisuje:

 • podatke o ličnosti koje BASF prikuplja prilikom posete našeg veb-sajta
 • svrhe za koje BASF koristi takve podatke
 • pravni osnov za obradu podataka o ličnosti
 • primaoce takvih podataka o ličnosti
 • period u kome će se takvi podaci o ličnosti čuvati
 • da li ste dužni da date podatke o ličnosti
Osim toga, želimo da vas obavestimo o:

 • postojanju vaših prava u pogledu obrade vaših podataka o ličnosti
 • kontroloru u smislu zakona o zaštiti podataka i, prema potrebi, našem službeniku za zaštitu podataka

1. Koje podatke o ličnosti BASF prikuplja prilikom posete našeg veb-sajta?

(1) Kada posetite naš veb-sajt, čak i kada ne stupite u kontakt sa nama ili se ne prijavite, vaš pretraživač automatski šalje sledeće podatke našem serveru:

 • IP adresu vašeg računara
 • Informaciju o vašem pretraživaču
 • Veb-sajt sa kojeg ste došli na naš veb-sajt
 • URL ili traženi fajl
 • Datum i vreme vaše posete
 • Količinu prenesenih podataka
 • Statusne informacije, npr. poruke o greškama

Koja je svrha takve obrade?

Kada posetite naš veb-sajt, koristimo vašu IP adresu i ostale podatke koje vaš pretraživač automatski šalje našem serveru (videti odeljak 1 (1)) kako bi:

a) poslao traženi sadržaj vašem pretraživaču. Na taj način kompletnu IP adresu čuvamo samo u onoj meri u kojoj je to potrebno da bismo vam poslali traženi sadržaj.

b) pošaljite svoju IP adresu pružaocu usluga kako bi mapirao vašu javnu IP adresu sa podacima o kompaniji i industriji (bez ličnih podataka). Ove informacije vezane za kompaniju i industriju biće obrađene u našem sistemu merenja na vebu. U ovom koraku vaša IP adresa se ni u jednom trenutku ne čuva kod našeg pružaoca usluga ili u našem sistemu.

c) zaštiti nas od napada i sačuva pravilan rad našeg veb-sajta. Na taj način čuvamo navedene podatke privremeno i sa ograničenim pristupom u periodu od najviše 180 dana. Takav period se može produžiti ako i u meri koja je neophodna za istraživanja napada i incidenata.

BASF će ispitati korisnika IP adrese samo u slučaju nelegalnog napada.

Koja je pravna osnova takve obrade?

Pravna osnova za takvu obradu jeste član 6 odeljak 1 GDPR-a. BASF ima legitimni interes na osnovu namena gorepomenutih zakona.

(2) Ako sa nama stupite u kontakt putem imejla ili putem obrasca za kontakt na našem veb-sajtu, dobijamo sledeće informacije:

 • Vaša imejl adresa i dodatne informacije koje dajete putem elektronske pošte ili obrasca za kontakt
 • Datum i vreme vaše poruke

Koja je svrha takve obrade?

Ako sa nama stupite u kontakt putem obrasca za kontakt na našem veb-sajtu ili putem imejla, podatke o ličnosti koristimo isključivo da bismo obradili vaš zahtev.

Koja je pravna osnova takve obrade?

Pravna osnova za takvu obradu jeste član 6 odeljak 1 GDPR-a. BASF ima legitimni interes na osnovu namena gorepomenutih zakona.

(3) Naš veb-sajt nudi mogućnost prijavljivanja na besplatne biltene kako bi vas informisali o proizvodima i uslugama koje nudi BASF u oblasti zaštite useva, kao i – zavisno od slučaja – o registraciji proizvoda ili informacijama o događajima. Kada se registrujete za bilten, prenose nam se podaci za unos kao i sledeće informacije: ·

 • Način obraćanja
 • Ime i prezime
 • Imejl adresa
 • Grad/poštanski broj
 • Tema biltena
 • Kanal komunikacije (imejl, faks, mobilni telefon) i prateći podaci za kontakt
 • Zaposlenje
Sledeći podaci se takođe prikupljaju tokom registracije:

 • IP adresa računara sa kojim ste pristupili
 • Datum i vreme registracije
 • Kopija potvrdnog imejla koji možete dobiti nakon popunjavanja registracionog obrasca

Koja je svrha takve obrade?

Svrha obrade ovih podataka o ličnosti jeste da vas informišemo o proizvodima i uslugama koje nudi BASF u oblasti zaštite useva u skladu sa vašim željama.

Koja je pravna osnova takve obrade?

Pravna osnova za takvu obradu jeste član 6 odeljak 1 GDPR-a. Legitiman interes kompanije BASF se dobija kroz interes kompanije BASF da vas obavesti o proizvodima i uslugama koje nudi BASF u oblasti zaštite useva u skladu sa vašim željama.

2. Da li ste u obavezi da pružite ove podatke?

Kada posetite naš veb-sajt, vaš pretraživač automatski šalje sledeće podatke našem serveru prema Odeljku 1 (1). Slobodni ste da prenosite te podatke. Bez pružanja takvih podataka nismo u mogućnosti da vam dostavimo traženi sadržaj.

Niste dužni da nam dozvolite da koristimo vaše anonimne podatke za merenje veb-publike. Takođe niste dužni da nam dozvolite da koristimo vašu IP adresu za mapiranje sa podacima o vašoj kompaniji ili industriji.

Ako želite da sa nama stupite u kontakt putem imejla ili putem obrasca za kontakt na našem veb-sajtu, slobodni ste da prenosite podatke prema Odeljku 1 (2). U obrascu za kontakt označićemo obavezna polja, ukoliko ih ima. Bez davanja potrebnih podataka možete nas sprečiti da pravilno odgovorimo i ispunimo vaš zahtev.

Slobodni ste da birate ako želite da dobijate informacije o proizvodima i uslugama koje nudi BASF u oblasti zaštite useva u skladu sa vašim željama i da se prijavite na naš bilten.

3. Kojim primaocima prenosimo vaše podatke?

Podaci koji su navedeni u Odeljku 1 prenosimo obrađivačima podataka sa sedištem u Evropskoj uniji u svrhe utvrđene u Odeljku 2. Takvi obrađivači podataka obrađuju podatke o ličnosti samo prema našim uputstvima i obrada se vrši u naše ime.

Ne nameravamo da prenosimo vaše podatke o ličnosti u treću zemlju.

Pored toga, vaši podaci o ličnosti prenosiće se bez vašeg izričitog prethodnog pristanka samo ako je to zakonski dozvoljeno ili neophodno.

 • Podaci koje navedete prilikom prijavljivanja na naše biltene deliće se u okviru naše grupe kompanija za interne administrativne svrhe, uključujući zajedničku brigu o kupcima, po potrebi. Ovaj prenos je u našem legitimnom interesu da podatke obrađujemo u administrativne svrhe unutar grupe kompanija.
 • Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti vlastima u kontekstu njihove nadležnosti (npr. poreski organi, policija, organi gonjenja). Podaci će biti preneseni jer smo zakonski u obavezi da ih prenosimo ili je u našem legitimnom interesu da podatke delimo radi otkrivanja zloupotrebe ili da izvršimo zakonske zahteve.
 • Kada se prijavite na naš bilten, vaši podaci o ličnosti biće preneti sledećim eksternim kompanijama i eksternim pružaocima usluga od čijih usluga zavisi i pružanje naših usluga: · Inxmail GmbH, SHE Informationstechnologie AG, trio-group communication & marketing GmbH, WhatsBroadcast GmbH

Za elektronske biltene koristimo Inxmail, uslugu Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Frajburg/NEMAČKA (u daljem tekstu: „Inxmail“) za slanje biltena. Prijavom na naš imejl bilten na Inxmail server koji se nalazi u Nemačkoj prenosi se i čuva samo vaša imejl adresa koja je data tokom registracije. Nakon registracije za imejl biltene dobijate imejl od kompanije BASF kako biste potvrdili svoje članstvo u imejl listi. U ime kompanije BASF Inxmail čuva i koristi vašu imejl adresu samo za slanje biltena. Bilteni sadrže analitički piksel za optimizaciju naših usluga. Ovaj je piksel potpuno anoniman, nije moguće zaključiti bilo šta o primaocu imejla.

Nakon registracije za bilten putem SMS poruke, dobićete SMS poruku kako biste potvrdili vaše članstvo u SMS listi.

Za naš WhatsApp bilten koristimo WhatsBroadcast, uslugu koju pruža WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstr. 32, 80336 Minhen/Nemačka (u daljem tekstu WhatsBroadcast). Prijavom na WhatsApp bilten prilikom registracije na WhatsBroadcast serveru koji se nalazi u EU čuvaju se vaš telefonski broj, ime i prezime, podaci sa WhatsApp profila (npr. profilna slika). U ime kompanije BASF WhatsBroadcast čuva i koristi vaše podatke o ličnosti uključujući prepiske samo za slanje WhatsApp biltena. Možete se odjaviti sa našeg WhatsApp biltena slanjem reči „Stop“ u svom WhatsApp četu.

 • Pažljivo smo odabrali naše spoljne kompanije i spoljne pružaoce usluga kao obrađivače u okviru čl. 28 (1) GDPR i ugovorno su obavezni da sve podatke o ličnosti obrađuju isključivo u skladu sa našim uputstvima.
 • U transakcijama u kojima se struktura naše kompanije menja, informacije o klijentima mogu se deliti sa delom kompanije koji se prenosi. Kad god se podaci o ličnosti prenose trećim stranama u obimu koji je gore opisan, mi osiguravamo da se to učini u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka i važećim zakonom o zaštiti podataka. Svako otkrivanje podataka o ličnosti opravdano je činjenicom da imamo legitiman interes da prilagodimo svoj oblik poslovanja ekonomskim i pravnim okolnostima prema potrebi.

4. Kako štitimo vaše podatke o ličnosti?


BASF je implementirao tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio odgovarajući nivo bezbednosti i zaštitio vaše podatke o ličnosti od slučajnih ili nezakonitih promena, uništavanja, gubitka ili neovlašćenog otkrivanja. Takve mere će se kontinuirano unapređivati u skladu sa tehnološkim razvojem.

5. Da li koristimo kolačiće i socijalne plaginove na našem veb-sajtu?

Obavestićemo vam o korišćenju kolačića našim banerom o kolačićima kada posetite naš veb-sajt. Prihvatate upotrebu kolačića daljim korišćenjem našeg veb-sajta. Želimo da vas obavestimo o kolačićima koje koristimo i kako možete odbiti upotrebu kolačića.

(1) Sledeći kolačići važni su za nesmetan rad i specifične usluge našeg veb-sajta:

(1) Sledeći kolačići važni su za nesmetan rad i specifične usluge našeg veb-sajta:

Naziv kolačićaSvrhaKraj korišćenja
JSESSIONIDOvaj kolačić omogućava usluzi da pamti preferencije i podešavanja ili podatke koje ste već dali.Biće obrisan čim zatvorite pretraživač.
BIGipServerWeb_PoolBalans opterećenja koji koristi naš veb-sajt čuva identifikator na vašem pretraživaču kako bi se osiguralo da, gde je to moguće, budete povezani sa istim veb-serverom tokom svoje posete.Biće obrisan čim zatvorite pretraživač.
agroFsOvaj kolačić omogućava veb-sajtu da zapamti veličinu teksta koju ste podesili.Biće obrisan 7 dana nakon podešavanja
agroportal.infocategoriesOvaj kolačić omogućava usluzi da pamti odabire koje ste već načinili ili informacije koje ste već pružili.Biće obrisan čim zatvorite pretraživač
agroportal.cityOvaj kolačić omogućava veb-sajtu da zapamti odabir grada.Biće obrisan čim zatvorite pretraživač.
agroportal.countyOvaj kolačić omogućava veb-sajtu da zapamti odabir države.Biće obrisan čim zatvorite pretraživač.
agroportal.zipcode.labelOvaj kolačić omogućava veb-sajtu da zapamti odabir poštanskog broja.Biće obrisan čim zatvorite pretraživač.
psz.crop.*Ovih pet kolačića omogućavaju veb-sajtu da upamti vaša personalizovana podešavanja u pogledu useva. Oni su potrebni za personalizovani prikaz elemenata poput kontakata, vremena, vesti ili događaja.Stalno su potrebni za pružanje usluge, tako da se nikada neće izbrisati.
psz.loc.*Ovih pet kolačića omogućavaju veb-sajtu da upamti vaša personalizovana podešavanja u pogledu lokacije. Oni su potrebni za personalizovani prikaz elemenata poput kontakata, vremena, vesti ili događaja.Stalno su potrebni za pružanje usluge, tako da se nikada neće izbrisati.
psz.hideinfoOvaj kolačić omogućava veb-sajtu da pamti da više ne prikazuje savete za personalizaciju.Biće izbrisan 3 meseca nakon podešavanja ako ostavite savet za personalizaciju.
psz.hidecockpitinfoOvaj kolačić omogućava veb-sajtu da pamti da više ne prikazuje savete za kabinu.Biće izbrisan 3 meseca nakon podešavanja ako ostavite savet za kabinu.

(2) Kolačići za merenje posećenosti internet medija:

Naziv kolačićaSvrhaKraj upotrebe
ACOOKIEOvaj kolačić omogućava alatki za analizu veb-analitike tealium da prikuplja anonimne informacije o tome kako se koristi naš veb-sajt. Takvi anonimni podaci između ostalog pokazuju nam koliko je ljudi posetilo naš veb-sajt, veb-sajtove sa kojih su korisnici došli na naš veb-sajt i koje su stranice posetili.Biće obrisan 2 godine nakon vaše posete
WT_FPCPodrazumevano, Webtrends prati posetioce kroz primarni domen i sve poddomene. To se postiže postavljanjem kolačića prve strane na vaš primarni domen sa vodećom tačkom, koja omogućava poddomenima da takođe čitaju ovaj kolačić.Biće obrisan 2 godine nakon vaše posete
IdDoubleClick kolačić koristimo za prikupljanje podataka o interakcijama korisnika sa pojavljivanjima oglasa i drugim funkcijama usluga oglasa koje se odnose na naš veb-sajt.Biće obrisan 2 godine nakon vaše posete
utag_mainBiblioteka Tealium Tag Management stvara i održava jedan kolačić pod nazivom utag_main. Unutar tog kolačića nalazi se nekoliko ugrađenih vrednosti koje prate sesiju anonimnih posetilaca. Kao jedinstveni identifikator za sesiju i vremenski žig Unix/Epoch u milisekundama.Biće obrisan 1 godinu nakon vaše posete
D41IDKoristimo ovaj kolačić kompanije Dun i Bradstreet za dobijanje anonimnih podataka o preduzećima koja posećuju naš veb-sajt.Biće obrisan 1 godinu nakon vaše posete
atidvisitorOvaj kolačić pomoću analitičkog alata AT Internet omogućava praćenje liste veb-sajtova na koje je posetilac naišao i skladištenje identifikovanih podataka o posetiocima. Ako se kolačić obriše, novi posetilac se broji u posetioce koji se vraćaju na veb-sajt jer nedostaju identifikovane informacije o posetiocu.Biće obrisan 6 meseci nakon vaše posete
atremanKroz ovaj AT Internet kolačić memoriše se prethodna kampanja za dodeljivanje. Ako se kolačić izbriše, prethodno dodeljivanje kampanja više nije moguće.Biće obrisan 30 dana nakon vaše posete
atredirOvaj kolačić omogućava AT Internetu da čuva informacije koje se prenose tokom JavaScript preusmeravanja radi merenja izvora saobraćaja. Ako se kolačić izbriše, gube se informacije koje su prenete tokom preusmeravanja.Po pravilu biće sačuvan 30 sekundi
atsessionOvaj AT Internet kolačić sakuplja listu novih kampanja na koje nailazimo tokom posete kako ne bi nekoliko puta merili istu kampanju. Ako se kolačić izbriše, kampanje koje su se već pojavile tokom posete mogu ponovo biti poslate.Biće obrisan 30 minuta nakon vaše posete
atuseridKroz ovaj kolačić AT Interneta čuva se ID posetioca za sajtove kolačića prve strane. Ako se obriše, nije dostupan jedinstveni ID posetioca za sajtove kolačića prve strane.Biće obrisan 13 meseci nakon vaše posete
idrxvrOvaj kolačić treće strane AT Interneta omogućava prikupljanje ID glavnog posetioca putem kojeg je omogućena unakrsna obrada jedinstvenih posetilaca. Kolačić predstavlja tehničku vrednost koja je povezana sa upravljanjem identifikovanih posetilaca. Ako se obriše, može doći do promena u određivanju posete/posetioca.Biće obrisan 13 meseci nakon vaše posete
tmstAT Internet – Timestamp kolačić treće strane označava datum postavljanja glavnog kolačića ID posetioca. Ako se obriše, može doći do promena u određivanju posete/posetioca.Biće obrisan 6 meseci nakon vaše posete

Pomoću postavki pretraživača možete da odlučite koje kolačiće treba da prihvatite i da odbijete. Imajte na umu da možda nećete moći da koristite sve funkcije našeg veb-sajta ako odbijete kolačiće iz Odeljka 7 (1).

Možete da sprečite prikupljanje Webtrends i AT Interneta i korišćenje podataka generisanih kolačićima i podataka koji se tiču vašeg korišćenja veb-sajta (uključujući vašu IP adresu) preuzimanjem i instaliranjem dodataka za pregledač.

Isključite oglašavanje zasnovano na interesovanjima

Isključite Webtrends kolačiće

Isključite AT Internet kolačiće

Možete da sprečite prikupljanje Tealiuma i korišćenje podataka generisanih kolačićima i podataka koji se tiču vašeg korišćenja veb-sajta (uključujući vašu IP adresu) klikom na ovaj [ Link ]. Praćenje je onemogućeno odmah kada kliknete na link i nećete dobiti poruku potvrde.

Naš veb-sajt nudi vam mogućnost upotrebe socijalnih plaginova. Da bi zaštitili vaše podatke, socijalni plaginovi su na veb-sajtove integrisani samo kao grafička slika, koja zauzvrat sadrži vezu do odgovarajućeg veb-sajta vlasnika odgovarajućeg socijalnog plagina. Klikom na grafiku, podaci se šalju odgovarajućem provajderu. Ako ne kliknete na grafiku, neće biti razmenjivanja između vas i provajdera socijalnog plagina.

Nismo odgovorni i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitke ili obaveze koje proizilaze iz platformi trećih strana ili u vezi sa njima. Vaše korišćenje platformi trećih strana podleže uslovima i odredbama trećih operatora platforme.

Na našoj početnoj stranici smo integrisali socijalne plaginove sledećih provajdera:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Sjedinjene Američke Države;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisko, CA 94107, Sjedinjene Američke Države;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države;
 • Google+ of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Sjedinjene Američke Države.

6. Period zadržavanja podataka

Brišemo ili anonimizujemo vaše podatke o ličnosti čim prestanu da budu potrebni u svrhe u koje smo ih obrađivali u skladu sa gornjim stavkama , osim ako brisanje ili blokiranje krše naše zakonske obaveze pružanja i očuvanja evidencije (poput rokova zadržavanja predviđenih trgovinskim ili poreskim zakonima).

Ako ne potvrdite registraciju za imejl ili SMS bilten (vidi gore), brišemo odgovarajuće podatke nakon 24 sata od prijema potvrdnog mejla ili SMS-a.

7. Koja prava imate?

Imate određena prava na osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka, uključujući pravo da zatražite kopiju podataka o ličnosti koje imamo u vezi sa vama, ako ih pismeno tražite od nas:

8.1. Pravo pristupa: pravo na pristup vašim podacima (ako ih obrađujemo) i određene druge informacije (poput onih navedenih u ovoj Politici privatnosti);

8.2. Pravo na ispravljanje: ako su vaši podaci o ličnosti netačni ili nepotpuni, imate pravo na ispravljanje vaših podataka o ličnosti;

8.3. Pravo na brisanje: ovo je takođe poznato kao „pravo na zaborav" i, jednostavnim rečima, omogućava vam da zatražite brisanje ili uklanjanje vaših podataka tamo gde nema nikakvog uverljivog razloga da nastavimo da ih koristimo. Ovo nije opšte pravo na brisanje; postoje izuzeci. Na primer, imamo pravo da nastavimo sa korišćenjem vaših podataka o ličnosti ako je takva upotreba neophodna za poštovanje naših zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, korišćenje ili odbranu pravnih zahteva.

8.4. Pravo ograničavanja naše upotrebe vaših podataka: pravo na obustavu upotrebe vaših podataka o ličnosti ili ograničenje načina na koji ih možemo koristiti. Imajte na umu da je ovo pravo ograničeno u određenim situacijama: kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje smo sakupili od vas uz vaš pristanak, možete tražiti ograničenje samo na osnovu: (a) netačnosti podataka; (b) gde je naša obrada nezakonita i ne želite da se vaši podaci o ličnosti brišu; (c) potreban vam je za pravni zahtev; ili (d) ako više ne trebamo koristiti podatke u svrhe u koje ih čuvamo. Kada je obrada ograničena, mi i dalje možemo da čuvamo vaše podatke, ali ih možda dalje ne koristimo. Vodimo spiskove ljudi koji su zatražili ograničenje upotrebe njihovih podataka o ličnosti kako bi se obezbedilo da se ograničenje poštuje u budućnosti;

8.5. Pravo na prenosivost podataka: pravo da zahtevamo da premestimo, kopiramo ili prenosimo (gde je to tehnički izvodljivo) vaše podatke o ličnosti u strukturiranom, često korišćenom i mašinski čitljivom formatu, za vaše sopstvene svrhe u različitim uslugama;

8.6. Pravo na prigovor: pravo prigovora na našu upotrebu vaših podataka o ličnosti, uključujući mesto gde ga koristimo za naše legitimne interese, direktan marketing;

8.7. Pravo da budete informisani: imate pravo da vam se daju jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo vaše podatke o ličnosti; i

8.8. Pravo na povlačenje pristanka: ako ste dali svoj pristanak na bilo šta što uradimo sa vašim podacima o ličnostima, imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak (mada ako to učinite, to ne znači da je sve što smo učinili sa vašim podacima o ličnosti uz vaš pristanak do tada protivzakonito).

Ostvarivanje ovih prava je besplatno za vas, ali od vas se traži da dokažete svoj identitet putem dvostruke odobrene identifikacije. Uložićemo razumne napore u skladu sa našom zakonskom obavezom da pružimo, ispravimo ili obrišemo podatke o vašoj ličnosti iz naših datoteka.

Da biste postavili upite ili iskoristili neko od svojih prava navedenih u ovoj Politici privatnosti odnosno podneli žalbu, obratite nam se putem imejla ili nam pišite, a mi ćemo nastojati da odgovorimo u roku od 30 dana. Podaci za kontakt mogu se naći u donjem Odeljku 10.

Kada primimo formalne pismene žalbe, stupićemo u kontakt sa osobom koja je podnela žalbu radi daljeg postupanja. Radimo sa odgovarajućim regulatornim organima, uključujući lokalne organe za zaštitu podataka da bismo rešili sve žalbe koje ne možemo direktno rešiti.

Ako niste zadovoljni načinom na koji obrađujemo bilo kakvu žalbu u vezi sa vašim podacima o ličnosti, žalbu možete uputiti nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

9. Gde možete podneti žalbu?

Imate pravo da podnesete žalbu našem službeniku za zaštitu podataka ili koordinatoru za zaštitu podataka ili kod sledećeg nadležnog nadzornog organa:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15

11000 Beograd, Republika Srbija

10. Privatnost dece

Ovaj veb-sajt namenjen je licima od 18 i više godina. Ne želimo da prikupljamo informacije o osobama mlađim od 18 godina. Osobe mlađe od 18 godina ne smeju slati ili objavljivati informacije na veb-sajtovima. Ako takva osoba dostavi podatke o ličnosti putem veb-sajta, izbrisaćemo ih čim budemo postali svesni njihovog uzrasta i nakon toga ih nećemo koristiti u ni u jednu svrhu.

Top