Poljoprivredna rešenja

Poljoprivreda

Kontakt

BASF Agro Apoteka

BASF Agro Apoteka - serija TV priloga

BASF Agro Apoteka je serija TV priloga o zaštiti bilja sa kojom smo počeli 2014. godine. Na veoma originalan i stručan način trudimo se da objasnimo našim poljoprivrednicima kako da se bore sa nedaćama (korovi, štetni insekti, bolesti...) na koje nailaze tokom proizvodne sezone. Pogledajte snimljene priloge.

Signum®

Signum® je sistemični preventivni fungicid širokog spektra delovanja.

Drugo prskanje vinograda

Vivando®, Forum® Gold I Collis® za uspešnu zaštitu Vaših vinograda od bolesti.

Wing®-P

Wing®-P je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih travnih I širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje I suncokreta.

Corum®

Corum® je najjači herbicid do sada namenjen za borbu protiv korova u soji!

Orvego®

Orvego® je fungicide sa preventivnim, kurativnim I antisporulativnim delovanjem.

Focus® Ultra

Focus® Ultra je herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih I višegodišnjih travnih korova u usevima šećerne repe, soje, suncokreta, krompira, paradajza I u zasadima voća I vinove loze.

Kelvin® I Callam®

Kelvin® + Callam® najbolja zaštita kukuruza od korova.

Delan®

Delan® je fungicid za zaštitu jabuke, višnje I breskve od prouzrokovača bolesti.

Duo System®

Duo System® je tehnologija suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova herbicidom Fokus® Ultra u hibridima kukuruza otpornih na aktivnu materiju cikloksidim.

Stomp® Aqua

Stomp® Aqua je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima crnog i belog luka, šargarepe ikupusa.

Lancelot® I Pallas®

Lancelot® je namenjen za suzbijanje korova u usevima pšenice iječma, a Pallas® je sistemični herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevima raži, pšenice i tritikaleu.

Clearfield®

Clearfield® je tehnologija suzbijanja korova u Cl hibridima suncokreta. Okosnicu ove tehnologije čine herbicidi: Pulsar® 40, Passat® i Listego®.

AgCelence®

AgCelence tehnologija je tehnologija zaštite bilja kojom se obezbeđuje zdraviji I viši prinos.

Drugo prskanje pšenice

Duett® Ultra I Fastac® 10 EC kombinacija fungicida i insekticida za drugo prskanje pšenice.

Polyram®, Dithane® DG Neo Tec, Delan®

Polyram®, Dithane® DG Neo Tec i Delan® najbolji preventivni fungicidi za zaštitu voća od bolesti.

Cambio®

Cambio® je herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Top