Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Zaštita podataka

Obaveštenje o privatnosti kompanije BASF Srbija d.o.o.

Kompaniji BASF Srbija d.o.o. (BASF) je drago što ste posetili naš sajt i zahvaljuje Vam se na interesovanju za našu kompaniju.

BASF shvata ozbiljno zaštitu podataka. Obaveštenje o privatnosti obuhvata:

 • podatke o ličnosti koje BASF prikuplja kada posetite naš sajt;
 • svrhe u koje BASF koristi te podatke;
 • pravni osnov za obradu podataka o ličnosti;
 • primaoce tih podataka o ličnosti;
 • period tokom kog će ti podaci o ličnosti biti čuvani;
 • da li ste u obavezi da učinite dostupnim podatke o ličnosti. Pored toga, želimo da Vas obavestimo o:
 • postojanju Vaših prava vezanih za obradu Vaših podataka o ličnosti;
 • Rukovaocu u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) (ZZPL) i, gde je primenljivo, o našem Službeniku za zaštitu podataka.

1. Koje podatke o ličnosti BASF prikuplja kada posetite naš sajt?

(1) Kada posetite našu internet stranicu a ne kontaktirate nas i ne registrujete se, Vaš pretraživač automatski prenosi sledeće informacije na naš server:

 • IP adresa Vašeg računara;
 • Informacije o Vašem pretraživaču;
 • Internet stranica na kojoj ste bili pre nego što ste ušli na našu stranicu;
 • Zahtevana URL adresa ili datoteka;
 • Datum i vreme Vaše posete;
 • Obim prenetih podataka;
 • Informacije o statusu, npr. poruke o grešci.

(2) Ako nas kontaktirate putem imejla ili obrasca za kontakt na našoj internet stranici, mi dobijamo sledeće informacije:

 • Vašu imejl adresu i dodatne informacije koje dostavite putem imejla ili obrasca za kontakt;
 • Datum i vreme Vaše poruke.

(3) Naš sajt nudi opciju pretplate na besplatne biltene kako bismo Vas obavestili o proizvodima i uslugama koje BASF nudi na polju Zaštite useva, kao i – u zavisnosti od slučaja – o registracijama proizvoda ili informacija o događajima. Kada se korisnik registruje za bilten, podaci uneti u obrazac za prijavljivanje se prenose nama:

 • Titulu/zvanje
 • Ime i prezime;
 • Imejl adresa;
 • Grad/poštanski broj;
 • Tema biltena;
 • Kanal komunikacije (imejl, faks, mobilni telefon) i odgovarajući kontakt podaci;
 • Zanimanje .

Sledeći podaci se takođe prikupljaju tokom registracije:

 • IP adresa računara koji pristupa;
 • Datum i vreme registracije;
 • Kopija imejla za potvrđivanje koji ćete primiti nakon što popunite obrazac za registraciju.

Vašu saglasnost za obradu podataka o ličnosti pribavljamo kao deo registracionog procesa a dostavljamo link ka ovom Obaveštenju o privatnosti.

Za bilten imejlom koristimo Inxmail, servis Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/NEMAČKA (u daljem tekstu „Inxmail“) za slanje biltena. Prijavom za naš bilten se prenosi samo Vaša imejl adresa koju date pri registraciji, i čuva se na Inxmail serveru koji se nalazi u Nemačkoj. Nakon registracije za bilten primićete imejl od BASF-a za potvrdu Vašeg članstvo na mejling listi. Inxmail čuva i koristi, u ime BASF-a, Vašu imejl adresu samo za slanje biltena. Bilteni sadrže analitički piksel za optimizaciju naših usluga. Piksel je potpuno anoniman, nije moguće zaključiti imejl primaoca.

Na dnu svakog Biltena ćete naći hiperlink preko kog možete u svakom trenutku da se odjavite sa liste primaoca Biltena. Takođe možete da se odjavite sa liste primaoca Biltena u bilo kom trenutku slanjem poruke na našu imejl ili poštansku adresu koja je navedena iznad. Ako opozovete Vašu saglasnost ukidanjem prijave, ovo neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva. Možete da odaberete da se odjavite sa svih ili sa jednog načina primanja Biltena.

Kada se odjavite sa liste primaoca Biltena, podaci o ličnosti koji su sačuvani kako bi se Bilten stavio Vama na raspolaganje će biti izbrisani, pod uslovom da to brisanje nije u suprotnosti sa zakonskom obavezom čuvanja podataka u cilju naplate naših potraživanja.

Ako ne potvrdite Vašu registraciju za Bilten putem imejla ili SMS-a (videti iznad), odgovarajuće podatke brišemo nakon 24 sata od Vašeg prijema imejla ili SMS poruke za potvrdu.

Za slanje poštom koristimo usluge Pošte Srbije. Kada se pretplatite na kontakt poštom, Vaše ime i prezime i adresa [uneti dodatne prenete podatke] se prenose i čuvaju na platformi Customer Interaction Portal (CIP) kojom upravlja BASF SE , koji se nalazi u Nemačkoj.

Vaše podatke o ličnosti nećemo iznositi u zemlje koje nisu potpisnice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti..

Sledeći primaoci primaju podatke o ličnosti koje BASF prikupi od pretplatnika na bilten ili posetilaca internet stranice:

 • BASF SE
 • Webtrends, Inc.
 • Tealium, Inc.
 • Inxmail GmbH
 • SHE Informationstechnologie AG
 • trio-group communication & marketing GmbH
 • WhatsBroadcast GmbH

Naš sajt Vam nudi priliku da koristite plugin društvenih mreža. Kako bismo zaštitili Vaše podatke, plugin-i za društvene mreže su integrisani na internet stranicu samo kao slika, koja sadrži link ka odgovarajućem internet sajtu vlasnika datog plugin-a društvene mreže. Klikom na sliku podatke šaljete odgovarajućem provajderu. Ako ne kliknete na sliku, neće doći do razmene između vas i pružalaca usluge plugin-a društvenih mreža.

Mi nismo odgovorni za platforme treće strane, i ne snosimo nikakvu odgovornost za gubitke ili obaveze koje proizilaze iz ili u vezi sa platformama treće strane. Vaše korišćenje platformi treće strane podleže uslovima i odredbama operatera platformi treće strane.

Integrisali smo plugin-ove društvenih mreža provajdera navedenih u nastavku na našu Početnu stranicu:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD;
 • Google+ of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SAD.

2. U kojoj meri i u koju svrhu BASF obrađuje ove podatke?

(1) Kada posetite našu internet stranicu, Vašu IP adresu i ostale podatke koje Vaš pretraživač automatski prenosi na naš server (videti Odeljak 1 (1)) koristimo kako bismo:

a) poslali zahtevani sadržaj Vašem pretraživaču. Time kompletnu IP adresu čuvamo samo u meri u kojoj je to neophodno kako bismo Vam dostavili traženi sadržaj.

b) Vašu IP adresu poslali pružaocu usluge da mapira Vašu javnu IP adresu sa informacijama vezanim za kompaniju i industriju (bez podataka o ličnosti). Ovi podaci vezani za kompaniju i industriju će biti prosleđeni našem sistemu za merenje mreže. U ovom koraku procesa, Vaša IP adresa se ni u kom trenutku ne čuva kod našeg pružaoca usluge niti u našem sistemu.

c) se zaštitili od napada i kako bismo zaštitili pravilan rad našeg sajta. Time spomenute podatke čuvamo u prolazu i sa ograničenim pristupom tokom maksimalnog perioda od 180 dana. Taj period se može produžiti ako i u meri koja je neophodna da se napadi i incidenti procesuiraju.

BASF će obrađivati podatke korisnika IP adrese samo u slučaju nezakonitog napada.

Podaci spomenuti u odeljku (1) stav 3 se prikupljaju da bi se Bilten slao u skladu sa interesima korisnika.

(2) Mi skladištimo IP adresu Vašeg računara nakon što uklonimo zadnji oktet IP adrese, tj. u anonimnom obliku, za merenje internet publike koja nam omogućava da poboljšamo našu internet stranicu. Mi uklanjamo zadnji oktet IP adrese odmah nakon sakupljanja. Zbog toga ne prikupljamo podatke o Vašoj upotrebi naše internet stranice.

(3) Ukoliko nas kontaktirate putem emajla ili putem kontakt obrasca na našoj internet stranici, mi koristimo podatke pod odeljkom 1 (2) kako bismo odgovorili i, ukoliko je moguće, da ispunimo Vaš zahtev. Ove podatke čuvamo u meri u kojoj je neophodno da odgovorimo i ispunimo Vaš zahtev.

3. Da li je neophodno da učinite dostupnim podatke? Da li imate pravo da se protivite obradi?

Prilikom posete našoj internet stranici, Vaš pretraživač automatski šalje informacije iz odeljka 1 (1) našem serveru. Vi možete slati takve podatke. Bez pružanja takvih podataka ne možemo Vam pružiti traženi sadržaj.

Niste u obavezi da nam dopustite da koristimo Vaše anonimne podatke za merenje internet publike. Takođe niste u obavezi da nam dopustite da koristimo Vašu IP adresu za mapiranje sa Vašom kompanijom ili informacijama o industriji.

Ukoliko nas kontaktirate putem imejla ili putem kontakt obrasca na našoj internet stranici, Vi možete slati podatke pod odeljkom 1 (2). Mi ćemo označiti obavezna polja, ukoliko ih ima, u kontakt obrascu. Bez pružanja potrebnih podataka sprečavate nas da odgovorimo i pravilno ispunimo Vaš zahtev.

4. Šta je pravni osnov za obradu?

Pravni osnov za obradu pod odeljkom 2 je tačka (3) člana 12 (1) ZZPL i tačka (f) člana 6 (1) Opšte Uredbe za zaštitu podataka o ličnosti EU (GDPR). Opravdani odnosno legitimni interesi su određeni svrhama opisanim u odeljku 2. Ukoliko je korisnik dao saglasnost, pravni osnov za obradu podataka o ličnosti nakon registracije korisnika za Bilten je član 10 ZZPL i član 6, stav 1 tačka a) GDPR.

5. Kojim primaocima prenosimo Vaše podatke?

Mi prenosimo podatke pomenute u odeljku 1 obrađivačima podataka sa sedištem u Evropskoj Uniji za namene utvrđene u Odeljku 2. Takvi Obrađivači podataka obrađuju podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim instrukcijama a obrada se vrši u naše ime. Ne prenosimo Vaše podatke o ličnosti u zemlje koje nisu potpisnice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti.

6. Kako mi štitimo Vaše podatke o ličnosti?

BASF primenjuje tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio odgovarajući nivo sigurnosti da bi zaštitio Vaše podatke o ličnosti od slučajne ili nezakonite izmene, uništenja, gubitka ili neovlašćenog obelodanjivanja. Te mere će se u kontinuitetu unapređivati u skladu sa tehnološkim razvojima.

7. Da li koristimo „kolačiće“ na našem internet sajtu?

Obavestićemo Vas o korišćenju „kolačića“ u našem baneru za kolačiće kada posetite naš sajt. Nastavkom korišćenja našeg internet sajta Vi prihvatate da koristite „kolačiće“. Želimo da Vas obavestimo o „kolačićima“ koje koristimo i kako možete da odbijete da koristite kolačiće.

(1) Sledeći kolačići su važni za nesmetan rad i specifične usluge našeg internet sajta:

Naziv kolačićaSvrhaKraj korišćenja
agroportal.county Ovaj kolačić dozvoljava sajtu da zapamti izbor zemlje koji ste izvršili.Biće izbrisan kada zatvorite pretraživač.
agroportal.region Ovaj kolačić dozvoljava sajtu da zapamti izbor regiona koju ste izvršili.Biće izbrisan kada zatvorite pretraživač.
agroportal.zipcode.labelOvaj kolačić dozvoljava sajtu da zapamti poštanski broj koji ste izabrali.Biće izbrisan kada zatvorite pretraživač.
psz.crop.*Ovih pet kolačića omogućavaju sajtu da zapamti Vaša personalizovana podešavanja u pogledu useva. Neophodni su zbog personalizovanog prikaza elemenata kao što su kontakti, vremenske prilike, novosti ili događaji.Stalno je neophodan za pružanje usluge te stoga nikada neće biti izbrisan.
psz.loc.* Ovih pet kolačića omogućavaju sajtu da zapamti Vaša personalizovana podešavanja u pogledu lokacije. Neophodni su zbog personalizovanog prikaza elemenata kao što su kontakti, vremenske prilike, novosti ili događaji.Stalno je neophodan za pružanje usluge te stoga nikada neće biti izbrisan.
psz.hideinfoOvaj kolačić omogućava sajtu da zapamti da više ne prikazuje ekranski savet (tooltip) o personalizaciji.Biće izbrisan 3 meseca nakon postavljanja ako ostavite tooltip o personalizaciji.
psz.hidecockpitinfoOvaj kolačić omogućava sajtu da zapamti da više ne prikazuje ekranski savet (tooltip) o kabini.Biće izbrisan 3 meseca nakon postavljanja ako ostavite tooltip o kabini.

(2) Kolačići za merenje posećenosti internet medija:

Naziv kolačića SvrhaKraj upotrebe
ACOOKIEOvaj kolačić omogućava alatu za veb analitiku tealium da prikuplja anonimne informacije o tome kako se naš internet sajt koristi. Te anonimne informacije nam, između ostalog, pokazuju koliko ljudi je posetilo naš internet sajt, internet sajtove na kojima su korisnici bili pre nego što su došli na naš sajt i koje stranice su posetili.Biće izbrisan 2 godine nakon vaše posete
WT_FPCPodrazumevano, Webtrends prati posetioce na primarnom domenu i svim poddomenima. Ovo se vrši prihvatanjem kolačića prve strane na vašem primarnom domenu sa tačkom ispred, koji omogućava poddomenima da takođe pročitaju ovaj kolačić.Biće izbrisan 2 godine nakon vaše posete
IdKoristimo DoubleClick kolačić da prikupimo podatke vezane za interakcije korisnika sa prikazima oglasa i ostalim funkcijama reklamnih usluga jer su vezani za naš sajt.Biće izbrisan 2 godine nakon vaše posete
utag_mainTealium Tag Management biblioteka kreira i održava jedan kolačić pod nazivom utag_main. U tom kolačiću ima nekoliko ugrađenih vrednosti koje prate sesiju anonimnog posetioca. Kao jedinstveni identifikator za sesiju i Unix/Epoch vremenska oznaka u milisekundama.Biće izbrisan 1 godinu nakon vaše posete
D41IDOvaj kolačić od Dun and Bradstreet koristimo da izvadimo anonimne informacije o kompanijama koje posećuju naše sajtoveBiće izbrisan 1 godinu nakon vaše posete

Možete da koristite podešavanja Vašeg pretraživača da odlučite koje kolačiće da prihvatite a koje da odbijete. Imajte na umu da možda nećete moći da koristite sve opcije našeg sajta ako odbijete kolačiće pod Odeljkom 7 (1).

Možete da sprečite Webrtends-ovo prikupljanje i upotrebu podataka prikupljenih preko kolačića i podataka koji se tiču Vašeg korišćenja internet sajta (uključujući Vašu IP adresu) skidanjem i instalacijom plugin-ova za pretraživač

Onemogućiti reklamiranje bazirano na interesovanjima

Onemogućiti Webtrends kolačiće

Možete da sprečite Tealium-ovo prikupljanje i upotrebu podataka prikupljenih preko kolačića i podataka koji se tiču Vašeg korišćenja internet sajta (uključujući Vašu IP adresu) klikom na ovaj . Praćenje se onemogućuje odmah kada kliknete na link, i nećete dobiti poruku potvrde.

8. Koja prava Vi imate?

Imate određena prava u skladu sa ZZPL i GDPR, uključujući i pravo da zatražite kopiju podataka o ličnosti koje mi posedujemo o Vama, ukoliko ih zatražite od nas u pisanoj formi:

8.1. Pravo na pristup: pravo da se dobije pristup Vašem podatku o ličnosti (ukoliko ga obrađujemo), i određenoj drugoj informaciji (kao što je navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti)

8.2. Pravo na ispravku: ukoliko su Vaši podaci o ličnosti netačni ili nepotpuni imate pravo da budu ispravljeni.

8.3. Pravo na brisanje: ovo je takođe poznato i kao „pravo na zaborav“ i, pojednostavljeno rečeno, omogućava Vam da zatražite brisanje vašeg podatka kada nema razloga da nastavimo da ga obrađujemo. Posotje određeni izuzeci od primene ovog prava: imamo pravo da nastavimo da koristimo Vaše podatke o ličnosti ukoliko je takva upotreba neophodna za usaglašavanje sa našim zakonskim obavezama ili za obradu podataka u sudskom postupku.

8.4. Pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka: pravo da se ograniči obrada Vaših podataka o ličnosti ili ograniči način na koji ih možemo obrađivati. Molimo Vas imajte na umu je ovo pravo ograničeno u određenim situacijama: kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje prikupljamo od Vas uz Vaš pristanak možete jedino tražiti ograničavanje iz sledećih razloga: (a) netačnost podataka; (b) ukoliko je obrada nezakonita i ukoliko ne želite brisanje Vaših podataka o ličnosti; (c) potrebni su Vam u vezi sa sudskim postupkom; ili (d) ukoliko ne treba više da koristimo podatke za svrhe u koje ih držimo. Ukoliko je obrada ograničena, i dalje možemo da skladištimo Vaše podatke. Mi vodimo listu osoba koje su zatražile ograničavanje obrade njihovih podataka o ličnosti kako bismo osigurali da se ograničenja poštuju u budućnosti.

8.5. Pravo na prenos podataka: pravo da zatražite da premestimo, iskopiramo ili prebacimo ( gde je tehnički izvodljivo) Vaše podatke o ličnosti u struktuiranom, najčešće korišćenom i čitljivo u formi putem računara, za Vašu ličnu upotrebu preko različitih usluga;

8.6. Pravo na prigovor: pravo na prigovor u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti kada ih obrađujemo za naše opravdane, odnosno legitimne interese i u svrhe direktnog marketinga;

8.7. Pravo na informisanost: imate pravo da budete snabdeveni jednostavnom, transparentnom, i lako razumljivom informacijom o načinu obaveštavanja o načinu obradeVaših podataka o ličnosti; i

8.8. Pravo na opoziv saglasnosti: ukoliko ste dali pristanak na bilo šta što radimo sa Vašim podacima o ličnosti, imate pravo da opozovete saglasnost u bilo koje vreme(mada ako to učinite, to ne znači da je bilo šta što smo uradili sa Vašim podacima o ličnosti uz Vašu saglasnost do opoziva nezakonito)

Korišćenje ovih prava je besplatno za Vas, međutim od Vas se traži da dokažete svoj identitet putem dvostruke autentifikacije. Koristićemo razumne napore u skladu sa našom zakonskom dužnošću da dostavimo, ispravimo ili obrišemo Vaše podatke o ličnosti na našim datotekama.

Ukoliko želite da postavite pitanja ili iskoristite neka od Vaših prava o kojima ste obavešteni u ovom Obaveštenju o privatnosti i/ili želite da podnesete zahtev, molimo Vas kontaktirajte nas putem imejla ili nam pišite i mi ćemo Vam odgovoriti u roku od 30 dana. Kontakt podatke možete pronaći u odeljku 10 u nastavku.

9. Gde možete da uložite žalbu?

Imate pravo da podnesete zahtev kod našeg Službenika za zaštitu podataka ili da podnesete žalbu kod sledećeg nadležnog nadzornog organa:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15

11000 Beograd, Republika Srbija

10. Ko je Rukovalac i Službenik za zaštitu podataka?

Rukovaoca prema ZZPL možete naći ovde [Link ka Pravnim obaveštenjima, videti prvu stranu ovog dokumenta].

Koristite adresu Rukovaoca iznad ili sledeću adresu da kontaktirate Vašeg Službenika za zaštitu podataka [Gordana Sučević, gordana.sucevic@partners.basf.com)

11. Privatnost dece

Predviđeno je da ovaj internet sajt koriste lica starija od 18 godina. Mi ne želimo da prikupljamo podatke o licima mlađim od 18 godina.Lica mlađa od 18 godina ne treba da dostavljaju niti postavljaju nikakve informacije na internet sajtove. Ako to lice dostavi svoje podatke o ličnosti preko internet sajtova, mi ćemo te informacije izbrisati čim postanemo svesni njihovog starosnog doba i nakon toga nećemo te informacije koristiti ni u koju svrhu.

Top