Slike

Slike koje su korišćene na ovoj web stranici, vlasništvo su:

BASF SE, Ludvigshafen

BASF Srbija d.o.o., Beograd

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.