Zaštita podataka

Veliko nam je zadovoljstvo što ste posetili našu web stranicu. Zahvaljujemo Vam se na Vašem interesovanju za našu kompaniju.

U kompaniji BASF zaštita podataka smatra se najvišim prioritetom. Ovaj dokument je sastavljen sa ciljem da Vam pruži informacije o tome kako se u okviru BASF-a slede pravila za zaštitu podataka, koje informacije se prikupljaju tokom pretraživanja našeg veb sajta i na koji način se te informacije koriste. Osnovno i najvažnije: vaši lični podaci koriste se samo u sledećim slučajevima i neće se upotrebljavati u druge svrhe bez vašeg eksplicitnog odobrenja.

Prilikom Vaše posete web stranice kompanije BASF, opšte informacije se automatski prikupljaju (drugim rečima, ne putem registrovanja), i pri tome se ne čuvaju kao lični podaci. Sledeći podaci se podrazumevano čuvaju na veb serverima:

  • Ime Vašeg provajdera Internet usluge
  • Web stranica pomoću koje ste nas posetili
  • Web stranice koje posećujete sa naše web stranice
  • Vaša IP adresa

Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku. One se koriste isključivo u svrhu unapređivanja atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti naše web stranice. U slučaju kada se podaci prosleđuju eksternim provajderima usluga, preduzimaju se odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedilo poštovanje propisa o zaštiti podataka.

Mimo ove upotrebe, prikupljanje ličnih podataka vrši se samo u slučajevima kada nam ih Vi dostavite, kao na primer u procesu registrovanja, prilikom čega popunjavate formulare ili šaljete e-mail, ili tokom procesa naručivanja proizvoda ili usluga, informisanja ili potražnje materijala.

Vaši lični podaci ostaju sačuvani u našoj kompaniji i kod našeg provajdera i kao takvi neće biti dostupni ili stavljeni na raspolaganje trećoj strani ni u kom obliku, bilo od strane nas ili od strane lica sa našim nalogom.

Lični podaci se čuvaju tokom perioda koji je neophodan da se izvrši usluga koju ste prethodno zahtevali ili za koju ste dali Vaše odobrenje, pod uslovom da ne postoje tome protivni zakonski uslovi, kao u slučaju kada trgovinski propisi ili poreske regulative nalažu ograničeni vremenski perioda čuvanja podataka.

BASF postavlja tehničke i organizacione mere bezbednosti u cilju zaštite raspoloživih informacija kako bi se sprečila nenamerna ili namerna manipulacija ovim informacijama, kako se one ne bi izguble, bile oštećene ili im se pristupalo od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanaj i obrade ličnih podataka, informacije će se prenositi u kodiranom obliku kako bi se sprečila zloupotreba ovih podataka od strane trećeg lica. Naše bezbednosne mere predmet su stalne revizije u skladu sa tekućim tehničkim napretkom.

Vi zadržavate pravo da proverite sve podatke sačuvane u našim bazama, a koji se odnose na Vas, i da nas obavestite ukoliko smatrate da su oni zastareli ili netačni. Dovoljno je da nam pošaljete e-mail na naznačenu e-mail adresu ili da o tome obavestite osobu zaduženu za zaštitu podataka (relevantne kontakt informacije navedene su niže u tekstu).

’’Cookies’’ se koriste samo u pojedinim delovim našeg korporativnog web sajta, ukoliko to zahteva pojedina aplikacija ili usluga koju obezbeđujemo.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili ideja, možete se obratiti predstavniku za zaštitu podataka u okviru kompanije BASF SE, koji će Vam sa zadovoljstvom pomoći. Neprekidni razvoj interneta nalaže povremeno prilagođavanje naših pravila za zaštitu podataka. Stoga zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku vršimo odgovarajuće izmene.

Službenik za zaštitu podataka u BASF SE:

Ralf Herold

BASF SE

ZOK - Z 36

67056 Ludwigshafen

Tel.: +49 (0) 621 60 43785

Fax: +49 (0) 621 60 22516

ralf.herold@basf.com

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.