Zaštita uljane repice

Uljana repica u Srbiji postaje sve važnija kultura.

Kako važnost uljane repice u rotaciji i ekonomici proizvodnje raste, tako je rastuća i potražnja za tehnološki tačnom proizvodnjom, uzimajući u obzir najvažnije faktore: kvalitet i prinos. Pravovremena i pravilna zaštita su osnova za pouzdan prinos i visok sadržaj ulja.

BASF vam predstavlja programe zaštite standardne i Clearfield® uljane repice.

 
 

Kliknite na slike ispod za uvećanje programa zaštite

 
 
 
 
 

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.