BASF Poljoprivredna rešenja | Srbija

Prilozi sa terena

Na ovoj stranici možete pogledati sve priloge i savete koje smo ove sezone snimili na terenu. Trudili smo se da budemo zanimljivi, da povežemo poljoprivredu sa pričama iz svakodnevnog života, ali i da pružimo ono što je najpotrebnije- blagovremen i stručan savet proizvođačima. Nadamo se da smo u tome uspeli!

 
 
 
 

Cleranda® - čist usev uljane repice u jednom potezu

Cleranda® je herbicid koji se primenjuje samo u Clearfield® hibridima uljane repice. Efikasno suzbija širokolisne i travne korove, pa čak i one problematične, kao što su samonikla pšenica, gorušica i druge krstašice. Primenjuje se nakon nicanja useva i korova.

 
 

Butisan® - tretman uljane repice posle setve a pre nicanja

U klasičnoj proizvodnji uljane repice, korovi se mogu suzbiti tretmanom posle setve a pre nicanja. U tu svrhu BASF preporučuje Butisan® - odličan herbicid koji se može primenjivati i u toku nicanja useva do prvog para stalnih listova.

 
 

Zaštita povrća od plamenjače

Plamenjača je bolest koja u kratkom vremenskom periodu može u potpunosti da uništi nadzemnu lisnu masu. Zbog toga je izuzetno važno na vreme uraditi zaštitu protiv plamenjače i to preparatima koji mogu da zaustave širenje bolesti kako u samoj biljci tako i na celoj parceli. BASF preporučuje Acrobat® MZ WG i Orvego®.

 
 

Zaštita šećerne repe od cerkospore

Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) je ekonomski najznačajnije oboljenje u šećernoj repi. BASF u svojoj ponudi ima kompletno rešenje za suzbijanje ove bolesti - preparat Duett® Ultra. To je fungicid dugog i snažnog delovanja koji potpuno samostalno rešava cerkosporu, obezbeđujući zdravo lišće a time i zdrav koren šećerne repe.

 
 

Kako suzbiti sirak?

Focus® Ultra u kombinaciji sa okvašivačem Dash® je jednostavno a dobro rešenje protiv divljeg sirka i ostalih uskolisnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi. Odlikuje ga visoka selektivnost na gajeni usev i izuzetna efikasnost

 
 

Zaštita vinove loze od pepelnice i plamenjače

Najznačajnije bolesti vinove loze su pepelnica i plamenjača. Pepelnica se prva javlja na vinovoj lozi i treba rano početi njeno suzbijanje- pre nego što se razvije u svoj najopasniji oblik na grozdovima. Najnoviji fungicid za zaštitu vinove loze od pepelnice je Sercadis®. Za zaštitu od plamenjače BASF takođe ima novo rešenje- preparat Delan® Pro koji raste sa vinovom lozom

 
 

Drugo prskanje pšenice

Cvetanje pšenice je izuzetno osetljiva faza u razvoju pšenice. U tom periodu je moramo štititi od jedne od najznačajnijih bolesti- fuzarioze klasa. Za ovaj tretman preporučujemo fungicid Duett® Ultra koji izuzetno dobro rešava ovu bolest.

 
 

Zaštita vinove loze i povrća od plamenjače

Acrobat® i Orvego® su dva proizvoda kompanije BASF koji izuzetno efikasno suzbijaju plamenjaču u vinovoj lozi i povrću: paradajzu, krastavcu i krompiru. Odlike oba preparata su jako dobra pokrovnost na listu i odlična otpornost na spiranje kišom

 
 

Zaštita kukuruza od širokolisnih korova

Presudni trenutak u zaštiti kukuruza je zaštita od korova. Zbog toga treba na vreme odreagovati i suzbiti korove u kukuruzu. Za tu namenu, BASF preporučuje dva preparata: Cambio® I Callam®.

 
 

Zaštita soje od korova

Soja voli da raste sama i da bismo izvukli maksimum od ove biljke moramo da joj obezbedimo da raste bez konkurencije- korova. Najbitniji momenat u zaštiti soje od korova je: uraditi tretman na vreme! BASF preporučuje primenu herbicida Corum® u split tretmanu uz dodatak okvašivača Dash®.

 
 

Zaštita koštičavog i jagodastog voća fungicidom Signum®

Cvetanje je jedna od najlepših faza u razvoju voćaka. Međutim, ono je praćeno brojnim problemima. U koštičavom voću jedan od najvećih problema je sušenje cvetova i rodnih grančica (monilinia laxa), a u jagodastom voću - siva trulež.Tokom cvetanja treba obaviti zaštitu od prouzrokovača ovih bolesti fungicidom Signum®

 
 

Frontier® Super- tretman posle setve a pre nicanja

Da bismo obezbedili siguran i brz start gajenih kultura, njiva mora biti očišćena od korova. Zbog toga je važno uraditi tretman suzbijanja korova posle setve a pre nicanja. U usevima suncokreta, soje, kukuruza i krompira, BASF preporučuje primenu herbicida Frontier® Super.

 
 

Novi standard u zaštiti jabuke

Zahtevi tržišta i promene u prirodi traže nove preparate ili poboljšane karakteristike starih preparata. To je upravo ono što BASF može da ponudi: novi standard za zaštitu jabuke od čađave krastavosti i pepelnice- fungicide Delan® Pro i Sercadis®.

 
 

Zaštita pšenice i ječma fungicidom Priaxor®

Od ove godine BASF u ponudi ima nov, vrhunski preparat za zaštitu pšenice i ječma. Reč je o fungicidu Priaxor® koji sadrži inovativnu aktivnu materiju Xemium® . U ovom prilogu pogledajte od kojih sve bolesti i na koji način Priaxor® štiti naše useve

 
 

Clearfiled® Plus tehnologija

Clearfield® Plus tehnologija predstavlja novi standard u proizvodnji suncokreta. Šta odlikuje Clearfiled® Plus hibride i koje sve korove suzbija preparat Pulsar® Plus pogledajte u ovom prilogu.

 
 

Zaštita lucerke

Suzbijanje korova u lucerki treba početi tokom februara. Ove godine posebno treba voditi računa o izboru herbicida, jer zbog blage zime lucerka nije otišla u zimski san. Naša preporuka su Pulsar® i Passat®, koji će uništiti korove a sačuvati zasnovanu lucerku

 
 

Zaštita breskve

Zaštitu breskve potrebno je početi na vreme. Takođe, važno je uraditii pravu stvar u pravo vreme. Vreme u kojem se suzbija kovrdžavost lista breskve poklapa se sa fazom bubrenja pupoljaka. A pravo sredstvo koje za to možemo upotrebiti je Delan®.

 

Pažljivo koristite sredstva za zaštitu bilja. Pre korišćenja preparata, obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu.